Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering

Woont u in een eigen, bestaande woning in de gemeente Pekela? Dan kunt u mogelijk een stimuleringslening van maximaal € 15.000,- aanvragen. De gemeente Pekela geeft vanaf 1 januari 2014 leningen uit om particuliere woningeigenaren hun woningen duurzaam te laten verbeteren.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning
 • De woning heeft een WOZ-waarde van maximaal € 150.000
 • Eigenaren/bewoners van woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument kunnen sinds mei 2017 ook voor de lening in aanmerking komen. Voor hen geldt de maximale WOZ-waarde van de woning niet.
 • De woning mag niet ouder zijn dan 75 jaar.
 • Is er sprake van twee aanvragers? Dan wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financiëringsaanvraag meegenomen.

Wat mag ik met de lening doen?

 • U mag de lening gebruiken om er het casco [1] van de woning mee te verbeteren, samen met het nemen van energiebesparende maatregelen [2].
 • Bij gemeentelijke woonhuismonumenten kunnen ook herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument met de lening worden uitgevoerd.

Over de lening:

 • De lening bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 15.000.
 • De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden.
 • Er wordt 1% rente gerekend over de lening, te vermeerderen met het door de SVn gehanteerde opslagpercentage. Dit percentage blijft gedurende de hele looptijd gelijk.
 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), die voor ons de regeling uitvoert, zal een krediettoets uitvoeren.

Raadpleeg de Verordening stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering gemeente Pekela 2016 (pdf, 2.123 kB) voor alle voorwaarden.

Bijzonderheden

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft een fonds met in totaal € 200.000 beschikbaar voor de stimuleringsleningen. Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. De dag waarop de complete aanvraag is ingediend telt als ontvangstdatum. Als er op de dag dat het potje bijna leeg, is meer aanvragen binnenkomen, zal er geloot worden tussen deze aanvragen.

Aanpak

Voor het verstrekken van de lening werkt de gemeente Pekela samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Voordat u een lening kunt aanvragen stelt de gemeente vast of u voldoet aan de voorwaarden. Aanvragen gaat zo:

 • Meld uw belangstelling voor de lening telefonisch bij de gemeente Pekela 0597 617555.
 • Of geef uw belangstelling per mail door info@pekela.nl.
 • U wordt gebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als het formulier compleet is ingevuld en alle bijlagen zijn bijgevoegd kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens zal de aanvraag behandeld worden.
 • Bij een positief besluit krijgt u van ons een toewijzingsbrief.
 • Met deze toewijzingsbrief vraagt u de stimuleringslening aan bij het SVn.
 • De lening is voor eigenaren/bewoners van woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 150.000. Vanaf mei 2017 kunnen ook eigenaren/bewoners van woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument, voor de lening in aanmerking komen. Voor hen geldt de maximale WOZ-waarde van de woning niet. De woning mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

  Lees verder
 • De lening is er om het casco [1] van de woning te verbeteren, samen met het nemen van energiebesparende maatregelen [2]. Bij gemeentelijke woonhuismonumenten kunnen ook herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument met de lening worden uitgevoerd.

  Lees verder
 • De lening bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 15.000.

  Lees verder
 • De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden.

  Lees verder
 • Ja, er wordt 1% rente gerekend over de lening, te vermeerderen met het door SVn gehanteerde opslagpercentage. Dit percentage blijft gedurende de hele looptijd gelijk.

  Lees verder
 • Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. De dag waarop de complete aanvraag is ingediend telt als ontvangstdatum. Als er op de dag dat het potje bijna leeg, is meer aanvragen binnenkomen, zal er geloot worden tussen deze aanvragen.

  Lees verder
 • Ja, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), die voor ons de regeling uitvoert zal een krediettoets uitvoeren.

  Lees verder
 • U kunt uw belangstelling voor de lening telefonisch melden bij de gemeente Pekela, 0597 617555. Ook kunt u uw belangstelling per mail doorgeven op het e-mailadres info@pekela.nl. Daarna wordt u (terug)gebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als het formulier compleet is ingevuld en alle bijlagen zijn bijgevoegd kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens zal de aanvraag behandeld worden.

  Lees verder