Wat gebeurt er als de € 200.000 bijna op is?

Vraag

Wat gebeurt er als de € 200.000 bijna op is?

Antwoord

Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. De dag waarop de complete aanvraag is ingediend telt als ontvangstdatum. Als er op de dag dat het potje bijna leeg, is meer aanvragen binnenkomen, zal er geloot worden tussen deze aanvragen.

Zie ook deze producten