Duurzaamheid

Energieloket, visie op zonneparken, stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering, openbare laadpalen, slim wonen, Pekela geeft gas!

 • Energieloket gemeente Pekela

  De gemeente Pekela helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis.

 • Visie op zonneparken in Pekela

  De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

 • Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering

  De gemeente Pekela geeft leningen uit om particuliere woningeigenaren hun woningen duurzaam te laten verbeteren.

 • Pekela geeft gas!

  In juni 2018 heeft de gemeente, op initiatief van actieve inwoners uit Boven Pekela, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrij. Op 1 oktober 2018 hebben we te horen gekregen dat de subsidie van ruim 4 miljoen euro is toegekend!

 • Slim besparen? Jouwbespaarcoach.com

  Jouwbespaarcoach is een gratis en vrijblijvend initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, met als doel woningeigenaren te helpen met besparen op hun woonlasten en te verduurzamen.

 • Nota bodembeheer Pekela deel 1

  pdf, 2MB

  De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Pekela.

 • Nota bodembeheer Pekela deel 2

  pdf, 12MB

  De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Pekela.

 • Slim wonen

  Wij vertellen u graag hoe u slimmer kunt wonen in Pekela.

 • Openbare laadpalen

  Het elektrische vervoer in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte. Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er de komende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.