Duurzaamheid

Energieloket, visie op zonneparken, stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering, openbare laadpalen, slim wonen, Pekela geeft gas!

 • Energieloket gemeente Pekela

  De gemeente Pekela helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis.

 • Visie op zonneparken in Pekela

  De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

 • Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering

  De gemeente Pekela geeft leningen uit om particuliere woningeigenaren hun woningen duurzaam te laten verbeteren.

 • Pekela geeft gas!

  In juni 2018 heeft de gemeente, op initiatief van actieve inwoners uit Boven Pekela, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrij. Op 1 oktober 2018 hebben we te horen gekregen dat de subsidie van ruim 4 miljoen euro is toegekend!

 • Slim besparen? Jouwbespaarcoach.com

  Jouwbespaarcoach is een gratis en vrijblijvend initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, met als doel woningeigenaren te helpen met besparen op hun woonlasten en te verduurzamen.

 • Nota bodembeheer Pekela deel 1

  pdf, 2MB

  De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Pekela.

 • Nota bodembeheer Pekela deel 2

  pdf, 12MB

  De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Pekela.

 • Slim wonen

  Wij vertellen u graag hoe u slimmer kunt wonen in Pekela.

 • Openbare laadpalen

  Inwoners van Pekela die elektrisch autorijden en geen eigen parkeerterrein hebben, kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

 • Subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen

  27 maart 2024

  Inwoners van de gemeente Pekela kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Maatregelen energiebesparing en isolatie woningen’. Met deze regeling kunnen woningeigenaren hun woning verduurzamen. Deze regeling is voor inwoners met een inkomen tot 125 % van het sociaal minimum en/of met woning met een (indicatief) label D of lager.