Voor wie is de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering?

Vraag

Voor wie is de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering?

Antwoord

De lening is voor eigenaren/bewoners van woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 150.000. Vanaf mei 2017 kunnen ook eigenaren/bewoners van woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument, voor de lening in aanmerking komen. Voor hen geldt de maximale WOZ-waarde van de woning niet. De woning mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Zie ook deze producten