Betaal ik ook rente over de lening?

Vraag

Betaal ik ook rente over de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering?

Antwoord

Ja, er wordt 1% rente gerekend over de lening, te vermeerderen met het door SVn gehanteerde opslagpercentage. Dit percentage blijft gedurende de hele looptijd gelijk.

Zie ook deze producten