Volgt er ook een krediettoets voor de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering?

Vraag

Volgt er ook een krediettoets voor de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering?

Antwoord

Ja, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), die voor ons de regeling uitvoert zal een krediettoets uitvoeren.

Zie ook deze producten