Subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen

Inwoners van de gemeente Pekela kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Maatregelen energiebesparing en isolatie woningen’. Met deze regeling kunnen woningeigenaren hun woning verduurzamen. Deze regeling is voor inwoners met een inkomen tot 125 % van het sociaal minimum en/of met woning met een (indicatief) label D of lager.

Energiebesparing en isolatie

De gemeente Pekela wil inwoners met koopwoningen ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten. Daarvoor is een subsidieregeling ontwikkeld, die is opgedeeld in twee delen.
Aan de ene kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.  Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning en een inkomen tot 125% van het sociaal minimum.
Het maximale subsidiebedrag is 1.750,- euro.

Aan de andere kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun woning beter te isoleren. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning met een WOZ waarde tot 249.000,- euro en een label D of lager.
Het maximale subsidiebedrag is 1.750,- euro. Inwoners kunnen vanaf nu de subsidie aanvragen via de gemeentelijke website. 

Waarom deze subsidie

Met de stijging van de energiekosten is het voor een gedeelte van onze inwoners lastig om de woning comfortabel te houden. Daarnaast zijn er veel woningen in de gemeente die een laag energielabel hebben. Dit maakt dat de woonkosten hoger zijn dan gemiddeld. Dit komt onder andere door de hoge kosten voor verbetering van de woning en het grotere energieverbruik.

Voor een groot gedeelte van de inwoners is het niet mogelijk te investeren in verduurzaming. Deze groep inwoners heeft op dit moment nog geen directe financiële problemen, maar bij (verdere) stijging van de energiekosten of bij teruglopen van inkomen zal dit wel een acuut probleem kunnen worden.
Met de subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen willen we inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van de woning.

Het subsidieaanvraagformulier Pekela kunt u hier vinden.