Vrijwilligersverzekering

Eén van de manieren waarop de gemeente vrijwilligers ondersteunt dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd voor de meest voorkomende schades.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze verzekering.

Iedere dag zijn er in de gemeenten honderden vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor de samenleving. Dat is ontzettend belangrijk voor verenigingen en inwoners.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is voor alle vrijwilligers en mantelzorgers. Een vrijwilliger bent u als u onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet voor een vereniging of organisatie, waarmee u zich inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn dat u wekelijks doet, maar ook een eenmalige activiteit. Een mantelzorger bent u wanneer u minimaal 8 uur per week, voor langere tijd, intensief zorg verleent aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld aan een ouder, partner of kind. De verzekering geldt ook voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

Echter, als uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie of vereniging waarvoor u werk doet de schade vergoedt, dan gaan deze verzekeringen voor.

Hoe meldt u schade bij de vrijwilligersverzekering?

De vereniging of organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet meldt de schade bij de gemeente.

Meer weten over de vrijwilligersverzekering?

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering? Kijk op de website van Centraal Beheer.