Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente met de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen:

  • Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld, zonder aanvraag bij de gemeente.
  • Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals: vervoersvoorzieningen, woonvoorziening en rolstoelvoorziening.

Aanvraag

Melding ondersteuning Wmo

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag voor ondersteuning via de Wmo doen? Neem hiervoor contact op via het meldpunt sociaal team:

  • Het meldpunt sociaal team is iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar, via: 0598 652301
  • U kunt ook een mail sturen naar: sociaalteam@pekela.nl

Algemene voorziening begeleiding (AVB)

De algemene voorziening begeleiding Wmo is bedoeld voor inwoners van de gemeente Pekela die problemen hebben in hun dagelijks leven. 

Welzijnsorganisatie de Badde regelt de algemene voorziening binnen de gemeente Pekela. Samen met een medewerker algemene voorziening wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig. Voor deze ondersteuning is geen indicatie nodig en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Medewerkers van de algemene voorziening begeleiding zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 0597 613902.

U kunt gewoon langskomen op de locatie van De Badde. ‘Over de Brug de H.Hindersstraat 54 in Oude Pekela. U hoeft geen afspraak te maken voor het spreekuur.

Overzicht spreekuren De Badde: 

  • Maandag 15.00 – 16.00 uur
  • Dinsdag 09.00 – 10.00 uur
  • Donderdag 09.00 - 10.00 uur

Algemene voorziening huishoudelijke hulp (AVHH)

Huishoudelijke hulp is een algemene voorziening. Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage (€ 19,00 per maand, prijzen 2021).

Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met de organisaties Beter Thuis Wonen of Buurtdiensten. Zij kijken samen met u wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt ingezet door de organisatie.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.