Monumenten

Monumenten in Pekela, monumentenbeleid, monumentenvergunning, monumentensubsidie

 • Monumenten in Pekela

  In de gemeente Pekela zijn momenteel 22 gebouwen als rijksmonument aangewezen. Deze bouwwerken hebben een beschermde status.

 • Monumentensubsidie

  Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds.

 • Omgevingsvergunning

  De monumentenvergunning valt onder de omgevingsvergunning.

 • Erfgoedverordening gemeente Pekela 2017

  De gemeente Pekela zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Meer informatie over dit erfgoedbeleid vind u in de erfgoedverordening.

 • Nota Archeologiebeleid Pekela 2016

  pdf, 7MB

  In opdracht van de gemeente Pekela heeft Libau Steunpunt een Nota Archeologiebeleid en een Beleidskaart Archeologie vervaardigd. Dit is de Nota Archeologiebeleid Pekela 2016.

 • Beleidskader bodemprofielputten Pekela Veendam

  pdf, 5MB

  Uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden.

 • Beleidskaart archeologie Pekela 2018

  pdf, 2MB

  In opdracht van de gemeente Pekela heeft Libau Steunpunt een Nota Archeologiebeleid en een Beleidskaart Archeologie vervaardigd.