Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. De gevolgen van klimaatsverandering worden steeds meer zichtbaar. Zo stijgt de zeespiegel en krijgen we steeds vaker te maken met hittegolven, droogte en extreme regenbuien. Dit kan weer leiden tot hinder, overlast en schade.

Wij willen ons hier als gemeente Pekela zo goed mogelijk tegen weren. Daarom moeten we ons voorbereiden op klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie. Om als gemeente goed in beeld te krijgen hoe wij ervoor staan hebben we een stresstest klimaatbestendigheid laten uitvoeren door een onafhankelijke partij (J en L Datamanagement). De uitkomsten uit dit onderzoek zijn te lezen in het rapport Stresstest Klimaatbestendigheid Pekela. Dit rapport is aan te vragen via m.jonker@pekela.nl (Adviseur Openbare Ruimte Gemeente Pekela).

Waarom is er een stresstest klimaatbestendigheid voor Pekela gemaakt?

Omdat het klimaat verandert. Naar verwachting zelfs nog meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt, de neerslag verandert evenals de verdamping. We willen weten wat de gevolgen daarvan zijn en waar eventuele risico’s kunnen optreden. Om hier een goed inzicht in te krijgen hebben we een klimaat stresstest laten uitvoeren. Dit rapport is aan te vragen via m.jonker@pekela.nl (Adviseur Openbare Ruimte Gemeente Pekela).

Wat zijn de positieve uitkomsten uit de klimaatstresstest?

In Pekela zijn er geen grote risico’s. We zijn een groene gemeente met veel water. Ook is de openbare ruimte zodanig ingericht dat we geen hele grote risico’s (meer) lopen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat wij als gemeente (en waterschap) al ruim twee decennia bezig zijn met het anticiperen op eventuele klimaatveranderingen. We passen de openbare ruimte aan om met name effecten van  wateroverlast en overstroming te verkleinen of te voorkomen.

Welke bevindingen uit de klimaatstresstest zijn minder positief?

Dat we ondanks alle inspanningen toch kwetsbaar blijven. De intensiteiten en extremen qua weer zullen waarschijnlijk toenemen. We moeten daar op blijven anticiperen en de kansen die zich voordoen grijpen. Meer neerslag betekent bijvoorbeeld ook meer riool overstorten op het oppervlaktewater en dat is niet goed voor de kwaliteit van het water. Daarnaast heeft het veranderende weer invloed op het gemeentelijke groen.

Hoe anticipeert de gemeente Pekela op de minder positieve punten?

De gemeente Pekela gaat actief burgers informeren en motiveren om op eigen erf ook actie te ondernemen. Dit kan door regentonnen aan te schaffen, groene daken aan te leggen, minder stenen en meer groen in de tuin aan te leggen. De gemeente blijft ook investeren in de openbare ruimte door het aanleggen van onder andere wadi’s.

Wat hebben de gemeente Pekela en het waterschap tot nu toe gedaan aan klimaatbestendigheid?

De gemeente heeft veel riolering vervangen, regenwaterriool aangelegd en verhard oppervlak afgekoppeld. Na 2000 is bijvoorbeeld bijna 30 km hwa (hemelwaterafvoer) riolen aangelegd, dit is circa 25% van de totale riolering. We gebruiken 12 vijvers voor de berging van regenwater (hiervan zijn 7 nieuw gegraven). Acht van deze vijvers kunnen we in droge perioden ook (aan)vullen met water. Het waterschap heeft in 2007 een keersluis aangelegd en de kades langs de Pekela A verhoogd en verbreed.  

Wat kan u als inwoner doen om uw steentje bij te dragen aan de klimaatbestendigheid?

Inwoners van de gemeente Pekela kunnen op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan klimaatbestendigheid.

  • Afvoer van water vertragen door: minder steen in de tuin, tuin vlak leggen, het graven van een wadi of een sloot.
  • Water vast te houden door: het plaatsen van een regenton, planten van bomen, grind of gras i.p.v. stenen in uw tuin en het aanbrengen van infiltratiekratten. 
  • Het planten van bomen en de aanleg van groen is erg goed voor de biodiversiteit. Door meer bloemen en struiken te planten trekken we meer insecten aan en dus meer vogels. Een haag is beter voor de biodiversiteit dan een schutting. Mocht u geen ruimte hebben voor een haag, dan is een gaasconstructie met een hedera een goed alternatief. Daarnaast heeft het als voordeel dat het ook veel oplevert op andere gebieden. Denk hierbij aan gezondheid en welzijn, meer schaduw en dus afkoeling, de waarde van onroerend goed, luchtkwaliteit, waterhuishouding, en recreatie.
  • De planten in de tuin watergeven met regenwater in plaats van kraanwater. Als het warm is kunt u het beste voor zes uur ’s ochtends of na tien uur ’s avonds de planten water geven. Dit zijn voor de planten betere momenten om extra water op te nemen. Op deze momenten gebruikt u het water ook effectiever, want wanneer u in de volle zon water geeft verdampt het vrijwel meteen.
  • De acties en initiatieven bieden niet persé directe bescherming of verzachting tegen alle vormen van extreem weer, maar helpen altijd mee om het grotere doel te bereiken.