Geheimhouden persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Voorwaarden

Geheimhouding niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het gaat bijvoorbeeld om de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst.

Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Kosten

Het geheimhouden van uw gegevens kost niets.

Bijzonderheden

Wilt u weten welke organisaties uw gegevens krijgen? Vanaf 1 maart 2022 kan dat via MijnOverheid.

Aanpak

U wilt uw persoonsgegevens geheim te houden? Hiervoor heeft u DigiD nodig:

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Wij geven de gegevens altijd door aan:

  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)

  Kijk ook bij de Rijksoverheid voor een overzicht van deze organisaties.

  Lees verder