Nederlander worden

Iemand kan Nederlander worden door:

 • geboorte of erkenning
 • door naturalisatie of optie

U kunt bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U moet hiervoor eerst telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek: 0597 617555

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Voor naturalisatie zijn de voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Pekela

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden over Nederlander worden door naturalisatie op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden over Nederlander worden door optie op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Komt u uit de EU/EER of Zwitserland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Kosten

De kosten voor de aanvraag zijn:

Naturalisatie:

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1.023,-
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1.305,-
 • Meenaturaliseren minderjarig kind € 151,-
 • U bent staatloze staatloos of vergunninghouder asiel € 760,-
 • U bent staatloze staatloos of vergunninghouder asiel samen met partner € 1.044,-

Optie:

 • Optieverzoek één persoon € 217,-
 • Optieverzoek samen met partner € 370,-
 • Meeopterend minderjarig kind € 24,-

(prijzen 2024)

Meer informatie over kosten van een aanvraag zijn te vinden op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Bijzonderheden

Meer weten?

Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over Nederlander worden.

Termijn

Wij sturen een advies en uw aanvraag voor naturalisatie door naar de IND. Na ontvangst beslist de IND over uw aanvraag.

De optieprocedure gaat sneller. De burgemeester beslist meestal binnen 6 weken of u Nederlander kunt worden.

Aanpak

Nederlander worden vraagt u aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit gaat zo:

 • Maak telefonisch een afspraak bij de gemeente voor een intakegesprek: 0597 617555
 • Neem het volgende mee naar uw afspraak:
  • geldig (buitenlands) identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart
  • gelegaliseerde/internationale geboorteakte
  • Nederlandse diploma’s (niet nodig bij optie)
  • Inburgeringsdiploma (niet nodig bij optie)
 • Er wordt tijdens de intake een tweede afspraak met u ingepland voor het indienen van het naturalisatieverzoek of de optieprocedure.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie:

 • De gemeente maakt een advies. We sturen dit advies en uw aanvraag naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u een brief met de beslissing.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure:

 • De burgemeester beslist over uw aanvraag.
 • De gemeente stuurt u een brief met de beslissing.

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? De burgemeester nodigt u dan uit voor een naturalisatieceremonie:

 • Tijdens de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Ook krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • Binnen 5 werkdagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of Identiteitskaart aanvragen.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.