Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van Pekela. In 2018 is het huidige college aangetreden in Pekela.

De plannen voor de collegeperiode van 2018 – 2022 staan in het collegeprogramma.

Het college bestaat uit:

De gemeentesecretaris is Jan van der Woude.

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont  alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Burgemeester Jaap Kuin

Burgemeester Jaap Kuin

De heer Jaap Kuin is waarnemend burgemeester van de gemeente Pekela. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Jaap Kuin is burgemeester van de gemeente Pekela sinds 3 november 2015.

Portefeuille burgemeester Jaap Kuin

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie en communicatie
 • Financiën
 • Integratie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Vergunning en handhaving

contact

e-mail: j.kuin@pekela.nl

Nevenfuncties Jaap Kuin

Vanuit de functie als burgemeester van Pekela

 • Lid algemeen bestuur Afeer
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Dagelijks bestuur en algemeen bestuur De Kompanjie

Betaalde nevenfuncties

 • Lid cliëntenraad UMCG
 • Lid bestuur Veilig Verkeer Nederland

Onbetaalde nevenfuncties

 • Trainer CLB (PvdA)
 • Coördinator Districtstraining Judobond Noord
 • Lid Craz
 • Lid bondsraad JBN

Wethouder Hennie Hemmes

Wethouder Hennie Hemmes

Hennie Hemmes is eerste loco burgemeester en wethouder voor de SP.

Portefeuille van wethouder Hennie Hemmes

 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Economische zaken
 • Wonen en leefbaarheid
 • Centrumplan
 • Herindeling

contact

e-mail: h.hemmes@pekela.nl

Nevenfuncties Hennie Hemmes

Vanuit de functie als wethouder van Pekela

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Afeer
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Volkskredietbank
 • Lid stuurgroep Leader
 • Lid stuurgroep RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur De Kompanjie

Wethouder Jaap van Mannekes

Wethouder Jaap van Mannekes

Jaap van Mannekes is tweede loco burgemeester en wethouder voor Samen Voor Pekela.

Portefeuille wethouder Jaap van Mannekes

 • Ruimtelijke Ordening en openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu, duurzaamheid en energie
 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur

Contact

e-mail: j.vanmannekes@pekela.nl 

Nevenfuncties Jaap van Mannekes

Vanuit de functie als wethouder van Pekela

 • Lid Samen in de Riolering
 • Lid Agenda van de Veenkoloniën
 • Stuurgroep RES
 • Lid Verkeer en Vervoer beraad
 • Algemeen Bestuurslid Omgevingsdienst Groningen

Wethouder Bé Schollema

Portefeuille wethouder Bé Schollema

 • Zorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Sport

Contact

e-mail: b.schollema@pekela.nl 

Nevenfuncties Bé Schollema

-

Gemeentesecretaris Jan van der Woude

Gemeentesecretaris Jan van der Woude

Jan van der Woude is gemeentesecretaris van de gemeente Pekela. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Hij adviseert het bestuur bij opdrachten aan de samenwerkingsorganisatie De Kompanjie.