Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van Pekela. In 2022 is het huidige college aangetreden in Pekela.

Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.De plannen voor de collegeperiode van 2022 – 2026 staan in het collegeprogramma.

Het college bestaat uit:

De gemeentesecretaris is Jan van der Woude.
 

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Jaap Kuin

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Jaap kuin

Portefeuille

 • Bestuur
 • Integrale veiligheid 
 • Ruimte
 • Omgeving en natuur
 • Cultuur en erfgoed
 • Organisatie en dienstverlening

Meer informatie

 

Wethouder Ellen van Klaveren

Ellen van Klaveren is eerste loco-burgemeester en wethouder voor de SP.

Ellen van Klaveren

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Jeugd
 • Volkshuisvesting
 • Sport
 • Zorg
 • Volksgezondheid
 • Welzijn

Meer informatie

Wethouder Reiny Kuiper

Reiny Kuiper is tweede loco-burgemeester en wethouder voor de PvdA.

Reiny Kuiper

Portefeuille

 • Financiën
 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Verkeer en vervoer

Meer informatie

Gemeentesecretaris Jan van der Woude

De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Jan van der Woude