Partnergemeente Grossefehn

Vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen Pekela en Grossefehn.

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1990 bestaan er vriendschappelijke betrekkingen tussen het plaatselijke Dollard College en de KGS Grossefehn in Duitsland. Zij vormden de basis voor een nadere kennismaking tussen de bevolking van Pekela en Grossefehn. Uitwisselingen en gemeenschappelijke activiteiten van sportverenigingen en culturele verenigingen zorgden in de loop der jaren voor een breed maatschappelijk draagvlak in beide gemeenten.

Op 6 november 2004 hebben beide gemeentebesturen een officieel samenwerkingscontract ondertekend. Doelstelling hiervan is bestaande contacten te bevorderen en ontwikkeling van contacten op nieuwe terreinen te stimuleren.

Grossefehn

De gemeente Grossefehn heeft 13.915 inwoners (peiljaar 2018) en de totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 127,25 km².

De gemeente bestaat uit de volgende kernen:

 • Akelsbarg
 • Aurich-Oldendorf,
 • Bagband
 • Felde
 • Fiebing
 • Holtrop
 • Mittegrossefehn
 • Ostgrossefehn
 • Spetzerfehn
 • Strackholt
 • Timmel
 • Ulbargen
 • Westgrossefehn
 • Wrisse

grossefehn logo