Wet- en regelgeving

Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Verordeningen en regelingen

  De gemeenteraad van Pekela stelt verordeningen vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Na publicatie kunt u op de pagina lokale wet-en regelgeving van de overheid de verordeningen en regelingen doorzoeken en inzien.

 • Algemene Plaatselijke Verordening

  In de Algemene Plaatselijke Verordening staat de regelgeving omtrent openbare orde en veiligheid die in de gemeente geldt.

 • Inkoopbeleid Gemeente Pekela 2022

  pdf, 360kB

  De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

 • Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela 2021

  pdf, 238kB

  Kaders en uitgangspunten voor het handelen van Gemeente Pekela ten aanzien van inkopen en aanbesteden.

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

 • Verordening winkeltijden Pekela

  De winkeltijden verordening van Pekela heeft als doel nadere regels te stellen betreffende de winkeltijden binnen de gemeente.