Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang en (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven.

Staat uw onderneming ingeschreven in het landelijk register? Dan kunnen de ouders van het kind dat er naartoe gaat, kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bijzonderheden

Meer weten?

Aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren op de website van de Rijksoverheid.

Zoek een kinderopvang of peuterspeelzaal via Landelijkregisterkinderopvang.nl.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Procedure

Na aanvraag controleert de GGD of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er vindt ook een inspectie voor registratie plaats. Is alles in orde, dan volgt goedkeuring door de gemeente en vindt inschrijving plaats. De opvanglocatie mag dan echt open.

Binnen drie maanden na opening zal de GGD een nieuwe inspectie uitvoeren, om te kijken of er nog steeds aan alle voorwaarden wordt voldaan nu er daadwerkelijk kinderen worden opgevangen.

Als alles in orde is zal er vanaf dat moment alleen nog een jaarlijks onderzoek plaatsvinden. Is er een overtreding vastgesteld dan kan er een nader onderzoek komen om te zien of alles is opgelost. Ook bestaat de optie tot incidenteel onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht van ouders.

Wetten

Termijn

Doe uw aanvraag tot registratie minimaal 10 weken voor de start van uw bedrijf.

Aanpak

De registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vraagt u bij ons aan. Geef ook een wijziging bij ons door. Dit gaat zo:

 • Download het juiste aanvraagformulier of wijzigingsformulier van de website van de Rijksoverheid.
 • Vul het formulier in.
 • Vergeet uw handtekening niet.
 • In het formulier staat aangegeven welke documenten u moet meesturen bij uw aanvraag.
 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier of wijzigingsformulier en de bijlagen (de vereiste documenten) stuurt u:
  • via de mail naar: info@pekela.nl
  • of per post naar: Gemeente Pekela.
   Postbus 20.000
   9665 ZM Oude Pekela

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.