Bijstand voor zelfstandigen

De Bbz is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben. U vraagt de Bbz aan bij de gemeente.

De Bbz kan een krediet of een aanvulling op uw inkomen zijn. Wij beslissen wat voor soort Bbz u krijgt.

Voorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • U wilt een bedrijf starten.
 • U heeft een eigen bedrijf.
 • U bent geboren voor 1960 en uw bedrijf loopt niet goed.
 • U wilt stoppen met uw bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw inkomen is onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen andere mogelijkheid om aan geld te komen (bijvoorbeeld een lening bij de bank).
 • U werkt minimaal 1225 uur voor uw onderneming.
 • De verwachting is dat uw bedrijf weer goed zal lopen na de Bbz.

Heeft u vermogen? We kijken dan hoe hoog het is.

Termijn

We beslissen binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer verlengen.

Aanpak

Heeft u vragen over een Bbz of een IOAZ-uitkering? Of wilt u deze aanvragen? Neem dan contact met ons op, dit kan via het contactformulier. Wilt u liever mailen of bellen? Dat kan ook. U kunt mailen naar teamzelfstandigen@pekela.nl of bellen naar 0597 617555.


Wilt u gebruik maken van deze regeling?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u liever mailen of bellen? Dat kan ook. U kunt mailen naar teamzelfstandigen@pekela.nl of bellen naar 0597 617555.

Ondersteuning bij (her)oriëntatie

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2021 ondersteuning krijgen om zich te (her)oriënteren  en voor te bereiden op de toekomst. Hetzij als zelfstandig ondernemer, het zijn als werknemer in loondienst. Deze begeleiding is kosteloos en vindt plaats door het IMK.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met team Zelfstandigen van de gemeente, via telefoonnummer: 0597 617555. U kunt ook het contactformulier invullen. Of mail naar teamzelfstandigen@pekela.nl. Geef in uw mail het volgende aan: uw naam; woonadres; telefoonnummer; naam van uw bedrijf en de reden van uw mail. Dan nemen wij contact met u op.

Wilt u als ondernemer hulp bij het zoeken naar betaald werk, dan kunt u zich melden bij Afeer (0597 453653).

Doorgeven van inkomsten en andere wijzigingen

Krijgt u een bijstandsuitkering? En verandert er iets in de hoogte van uw inkomen of in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door.

Welke wijzigingen geef ik door?

 • Wijzigingen in uw woonsituatie
  • Zoals een verhuizing, samenwonen of uit elkaar gaan, er komt iemand bij uw wonen of iemand die bij u woont vertrekt.
 • Uw inkomen wijzigt
  • Zoals inkomen uit uw onderneming, werk of verhuur. Maar ook uitgesteld inkomen zoals een eindejaarsuitkering, 13e maand of een bonus telt bij uw inkomen.
 • Een vakantie of verblijf buiten de gemeente
  • U mag per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maximaal 4 weken op vakantie in het buitenland met behoud van uitkering. Deze vakantie of verblijf in het buitenland geeft u door voordat u vertrekt. Gaat u (in het gehele kalenderjaar) langer dan vier weken met vakantie? Dan heeft u na vier weken geen recht meer op uitkering.
  • Verblijft u langer dan 7 dagen ergens anders in Nederland? Geeft dit dan aan ons door.
 • Als u uw onderneming beëindigd
 • Uw verblijfsvergunning is verlengd, gewijzigd of gestopt
 • Uw nationaliteit is gewijzigd
 • U gaat in detentie of krijgt een andere straf
 • Uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigt

Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 0597 617555.

Waarom moet ik wijzigingen doorgeven?

In de wet staat dat u wijzigingen moet doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. U moet alles doorgeven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Geeft u een wijziging niet of te laat door? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Of misschien krijgt u een boete. De wet waar dit in staat, is de participatiewet.

Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven?

Geef uw wijziging binnen 5 werkdagen door. Dit zijn 5 dagen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

Aanpak wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen direct aan ons door via het wijzigingsformulier. Dit kan online of met het papieren wijzigingsformulier. Bent u uw wijzigingsformulier kwijt? Neem dan contact met ons op.

Online een wijziging doorgeven

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Denk aan vergunningen en meldingen als:

  • omgevingsvergunning voor het bouwen of slopen
  • parkeervergunning
  • toestemming om in een afgesloten gebied te rijden
  • drank- en horecavergunningen
  • bedrijf aan huis melding
  • milieuvergunning (kijk hiervoor ook bij aimonline.nl)
  Lees verder
 • U moet voor een bedrijf meestal wel een vergunning aanvragen. Bekijk hiervoor het bestemmingsplan via Ruimtelijke Plannen.

  Er is een aantal regels, zoals:

  • Let op de grootte van het vloeroppervlakte van het deel dat u voor uw bedrijf gebruikt. Deze mag niet meer dan 30% en maximaal 40 m² het pand zijn.
  • Er komen niet meer parkerende of rondrijdende auto’s dan normaal.
  • U begint geen horecabedrijf of winkel. U mag wel wat verkopen. Bent u bijvoorbeeld kapper, dan mag u shampoo verkopen.
  • De bewoner zelf werkt er. Dus niet iemand anders.
  • De woning blijft herkenbaar als woning.

  Past uw bedrijf niet binnen deze regels? U krijgt dan te maken met bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Kijk bij het Omgevingsloket Online wat u dan het beste kunt doen.

  Lees verder