Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden.

U kunt geen kwijtschelding krijgen van de OZB-eigenaar, rioolheffing-eigenaar, extra containers-heffing.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag kwijtschelding? Maak een afspraak met de Badde via telefoonnummer 0597 645000.

Hulp bij uw aanvraag kwijtschelding kan onder andere tijdens het Kwijtscheldingen Spreekuur.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

 • u heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau
 • u heeft weinig of helemaal geen vermogen

Verder telt bij onze beslissing het volgende mee:

 • de samenstelling van uw huishouden
 • uw leeftijd
 • de huur die u maandelijks betaalt
 • premie zorgverzekering die u moet betalen
 • toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag)
 • voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
 • het saldo op uw bankrekening of spaarrekening
 • het in bezit zijn van een auto of motor, de geschatte waarde van dit voertuig

U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

 • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
 • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 3.350 waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of als u invalide bent
 • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie.

Bijzonderheden

Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door Involon BV in Wijchen. Involon kan u om extra aanvullende informatie vragen. 

Kostendelersnorm

Sinds 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving.

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in 1 woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in 1 huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Meer informatie

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen, telefoonnummer 0597 617555.

Aanpak

Wilt u kwijtschelding van de gemeentebelastingen aanvragen?

 • Log in met uw DigiD:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.