Tarieven belastingen

Welke belastingen betaalt u in de gemeente Pekela en wat zijn de tarieven?

Afvalstoffenheffing
  • Eenpersoonshuishouden: € 254,40 per jaar;
  • Meerpersoonshuishouden: € 364,40 per jaar;
  • Extra container: € 122,40 per jaar per container (PMD-, gft- en restafvalcontainer)

Op ieder adres in Pekela zijn twee muntjes bezorgd waarmee tweemaal grofvuil en/of hout gebracht kan worden bij de gemeentelijke stortplaats.

(tarieven 2024)

Hoe werkt het

Als u bijvoorbeeld in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Onroerendezaakbelasting

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Woningen:

  • Eigenarenbelasting: 0,2017% van de WOZ-waarde van de woning.

Niet-woningen:

  • Eigenarenbelasting: 0,6365% van de WOZ-waarde van de niet-woning;
  • Gebruikersbelasting: 0,3212% van de WOZwaarde van de niet-woning

(tarieven 2024)

N.B. Sommige objecten hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Hierbij kan worden gedacht aan winkelpanden met een woongedeelte en aan boerderijen. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde.

Ontheffing

Bij verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar, krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari 2023 eigenaar van een pand was of u was de gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar OZB. In geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar, wordt de eigenarenbelasting bij het passeren van de leveringsakte meestal door de notaris verrekend.

Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

Rioolheffing

Iedereen die op 1 januari 2024 eigenaar is van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering en/of belang heeft bij de nakoming van de gemeentelijke zorgplichten, krijgt een aanslag voor de rioolheffing.

Tarieven:

  • Per perceel: € 182,60 per jaar
  • Per zelfstandige garagebox: € 29,40 per jaar

(tarieven 2024)

Hondenbelasting

In de gemeente Pekela wordt geen hondenbelasting geheven.