Taxatieverslag WOZ

U betaalt aan de gemeente onroerendezaakbelasting (ozb). De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van deze belasting. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. Hiervoor gebruiken we de waarde van uw pand op 1 januari van het jaar ervoor. Dus voor 2023 gebruiken we de waarde van het pand op 1 januari 2022.

Wilt u weten hoe de gemeente dit bedrag heeft berekend? Dan kunt u het Taxatieverslag WOZ aanvragen. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • het pand waar het om gaat
 • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
 • de WOZ-waarde van uw pand
 • gegevens uit het kadaster

Bent u huurder? Ook huurders kunnen het taxatieverslag bekijken. De belastingaanslag waar de WOZ-waarde op staat, moet dan wel op uw naam staan.

Voorwaarden

Wilt u een taxatieverslag opvragen? Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U heeft een WOZ-beschikking gekregen.
 • De beschikking staat op uw naam.

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Bijzonderheden

Meer weten?

Bekijk de WOZ-waarde van een woning ook op wozwaardeloket.nl.

Aanpak

Het taxatieverslag WOZ kunt u online bekijken of uitprinten. Dit gaat zo:

Voor particulieren

Met uw DigiD kunt u het taxatieverslag ook online bekijken.

 • Hou uw DigiD bij de hand.

Taxatieverslag inzien voor particulieren

Of maak een afspraak bij de gemeente.

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • de WOZ-beschikking die u heeft gekregen

Taxatieverslag opvragen bedrijven

Met eHerkenning kunt u het taxatieverslag ook online opvragen. Dit gaat zo:

 • Hou het volgende bij de hand:
  • uw KvK-nummer
  • uw aanslagnummer (dit staat op de WOZ-beschikking die u heeft gekregen)
  • uw geboortedatum
  • uw RSIN-nummer

Taxatieverslag opvragen voor bedrijven

Of maak een afspraak bij de gemeente.

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • de WOZ-beschikking die u heeft gekregen

Bezwaar & beroep

We kunnen ons goed voorstellen dat bezwaar indienen ingewikkeld is. En dat u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar.

U kunt ons daarom meteen, informeel, bellen als u het niet eens bent met één of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. Bel ons op het nummer: 0597 617555. Wij zullen dan proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. U krijgt het antwoord uiterlijk binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief van de gemeente staat. Zijn er wijzigingen? Deze zullen we dan meteen verwerken.

U kunt ook formeel bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief van de gemeente staat. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

  De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

  De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

  Lees verder
 • Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

  Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over informatie zoals: verkoopcijfers uit het Kadaster, gegevens van Funda, bouwtekeningen, luchtfoto’s en gegevens uit de voormeldingen. Nadat we de kenmerken van uw woning hebben vastgesteld, analyseren we de prijzen van verkochte woningen rond de waardepeildatum. We maken een vergelijking met de prijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen. Dit zijn dus niet altijd precies dezelfde woningen, maar met de waardebepalende verschillen wordt wel rekening gehouden.

  U kunt het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand opvragen. Dit verslag maakt inzichtelijk op basis van welke kenmerken de gemeente is uit gegaan bij de waardebepaling en welke verkochte woningen zijn gebruikt ter vergelijking.

  Lees verder
 • Er wordt eerst gekeken naar de kenmerken van uw woning, zoals onder andere:

  • type woning
  • bouwjaar
  • inhoud (kubieke meter)
  • staat van onderhoud
  • de voorzieningen (badkamer en keuken)

  Daarna worden uw bijgebouwen gewaardeerd en tenslotte wordt de vierkante meter grond van een waarde voorzien.

  De gemeente waardeert uw woning modelmatig. Het gevolg hiervan is dat niet elke woning inpandig kan worden opgenomen. Daarom is het van belang dat wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden die invloed kunnen hebben op de WOZ-waarde, dit tijdig te melden bij de gemeente.

  Lees verder
 • Niet-woningen, zoals bijvoorbeeld winkels en bedrijven, worden anders getaxeerd dan woningen. De waarde in het economische verkeer wordt vastgesteld op basis van (ver)huurprijzen.

  Voor niet-courante panden zoals bejaardentehuizen en overheidsgebouwen, wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw gebouwd moet worden, inclusief de waarde van de grond. Wel wordt rekening gehouden met afschrijving en functionele veroudering. Dit wordt gedaan volgens de hiervoor opgestelde landelijke taxatiewijzers.

  Lees verder
 • De Waarderingskamer controleert periodiek of er conform de Wet WOZ wordt gewerkt.

  Op de website van de Waarderingskamer kunt u deze verslagen inzien. Ook kunt u daar meer informatie vinden over alle WOZ-gerelateerde zaken zoals informatie over de totstandkoming van de WOZ-waarde.

  Lees verder
 • De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw bepaald. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. Het kan dus voorkomen dat wanneer uw type woning rond de waardepeildatum goed is verkocht, de WOZ-waarde van uw pand kan stijgen. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Er gelden geen wettelijke voorschriften voor procentuele stijgingen per belastingjaar. Om die reden is het lastig om landelijke cijfers te reflecteren op uw woning. De landelijke cijfers zijn namelijk gemiddelde cijfers en niet toegespitst op uw individuele woning.

  Lees verder
 • Als u door het coronavirus moeite hebt met het betalen van uw gemeentelijke belastingen, neemt u dan contact op met de gemeente. U kunt dan een verzoek indienden voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt dit online aanvragen via de pagina betalingsregeling belastingen, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0597 617555.

  Lees verder
 • Artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld onder andere een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd.

  Maatregelen genomen tegen het coronavirus, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid. Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde.  Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

  Dus er verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.

  Bent u van mening dat u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0597 617555.Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina gemeentebelastingen ook formeel bezwaar maken.

  Omdat de  WOZ-waarde van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden wordt vastgesteld middels de vergelijking van (ver)huurprijzen willen wij u vragen om bij het formeel bezwaar maken ook de (ver)huurcijfers en omzetgegevens van uw onroerende zaak mee te sturen.

  Lees verder
 • Artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld onder andere een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd.

  Maatregelen genomen tegen het coronavirus, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid. Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde.  Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

  Dus er verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.

  Bent u van mening dat u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0597 617555. Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina gemeentebelastingen ook formeel bezwaar maken.

  Omdat de  WOZ-waarde van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden wordt vastgesteld middels de vergelijking van (ver)huurprijzen willen wij u vragen om bij het formeel bezwaar maken ook de (ver)huurcijfers en omzetgegevens van uw onroerende zaak mee te sturen.

  Lees verder
 • De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald naar de staat die een onroerende zaak heeft op de waardepeildatum (1 januari van het vorige belastingjaar). Hieruit volgt dat corona in beginsel geen effect heeft op de WOZ-waarde voor belastingjaar 2021 omdat op de waardepeildatum 01-01-2020 nog geen sprake was van corona in Nederland.

  Maar artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld onder andere een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd. Een bijzondere omstandigheid ontstaat echter niet zomaar. Het instorten van de woningmarkt in 2008 was bijvoorbeeld niet aan te merken als bijzondere omstandigheid, omdat het niet voor een specifieke (groep van) onroerende zaken gold, maar voor heel Nederland.

  Maatregelen genomen tegen het coronavirus, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden dan ook niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid. Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde. Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dus verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.

  Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten over wanneer corona wel invloed zou kunnen hebben op de WOZ-waarde van uw onroerende zaak? Lees hierover op de website van de Waarderingskamer.

  Vermoed u dat u voor een verlaging van de WOZ-waarde in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer: 0597 617555.

  Lees verder
 • De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

  In 2020 zijn de meeste woningen verkocht voor hogere prijzen dan in 2019: er is sprake van een stijging in woningprijzen. Corona heeft hierop geen invloed gehad. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de waarde van uw woning daalt.

  Lees verder
 • De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Bent u het niet eens met de waarde? Bel ons dan eerst. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

  Lees verder