Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u dit vaak melden bij de gemeente via een aangifte eerste inschrijving. Deze aangifte geldt voor:

  • inwoners die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen;
  • inwoners die al eerder ingeschreven hebben gestaan maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994;

De aangifte eerste inschrijving geldt ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

Aanpak

Voor een Eerste inschrijving Nederland dient u persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken:

Afspraak maken

Meenemen

U moet het volgende meenemen naar het gemeentehuis:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt

Meenemen als het nodig is

U moet het volgende meenemen naar het gemeentehuis als het op u van toepassing is:

  • Bent u geboren in het buiteland? Dan neemt u ook de akte van geboorte mee.
  • Afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie.
  • Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket.
  • Eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • Bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving.
  • Eventueel worden documenten gevraagd die kunnen strekken tot bewijs aangaande de bewoning van een pand (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.