Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Laat het ons dan weten. Verhuist u naar een andere gemeente dan waar u nu woont? Dan geeft u het door bij de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente regelt dat u wordt uitgeschreven bij de oude gemeente.

De verhuizing doorgeven kan al vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Doet u het later? Dan gaat de verhuizing in op de dag waarop u de verhuizing doorgeeft.

Let op! U kunt misschien een boete krijgen, als u de verhuizing te laat bekend doorgeeft.

Voorwaarden

Wie geeft de verhuizing door?

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Kosten

Een verhuizing doorgeven kost niets.

Aanpak

U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan online, hiervoor heeft u DigiD nodig:

Verhuizing doorgeven

Lukt het u niet om digitaal uw verhuizing door te geven? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak: 0597 617555

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En had u in de gemeente waar u eerst woonde een uitkering? Uw uitkering loopt niet automatisch door. Kijk bij Bijstandsuitkering voor meer informatie.

  Lees verder