Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Als u een pand of een deel van een pand wilt slopen dan moet u in veel gevallen een sloopmelding doen. Bijvoorbeeld als u meer dan 10 m3 sloopafval verwacht of als er asbest vrijkomt, ook al is dit maar een klein beetje. In bepaalde gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Aanpak 

Moet ik een sloopmelding doen? 

Je bent verplicht om een melding te doen als:

 • Er sprake is van asbest bij sloop en/of verbouwing, of
 • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. 


Moet ik ook een omgevingsvergunning aanvragen? 

Soms is een melding niet genoeg. In de volgende gevallen heeft u naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning nodig: 

 • Als u wilt slopen aan een erkend monument, bij volledige sloop en voor het slopen van onderdelen zoals een kozijn, muur of vloer
 • Als het omgevingsplan een vergunning verplicht
 • Als uw sloopwerkzaamheden niet passen bij het omgevingsplan van de gemeente 


Sloopmelding doen 

 • U doet de sloopmelding en/of vergunningaanvraag via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe
 • Verstuur de melding. Uw melding wordt doorgestuurd naar de gemeente of in geval van asbest naar de Omgevingsdienst Groningen.
 • De gemeente of Omgevingsdienst stuurt u zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling 


Termijnen sloopmelding 

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding minimaal 1 week van tevoren: 

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit. 


Termijnen sloopvergunning 

De termijn voor het behandelen van een sloopvergunning is 8 weken. Houdt er rekening mee dat de termijn wordt gepauzeerd als de aanvraag niet compleet is en u meer informatie moet aanleveren. Ook mag de termijn met 6 weken worden verlengd. 

Hoelang duurt het? 

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. 

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw. 

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende: 

 • U ontvangt binnen 8 weken de vergunning. Deze termijn kan worden gepauzeerd als u meer informatie moet aanleveren of met 6 weken worden verlengd. 


Start en einde werkzaamheden melden 

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de behandelaar van uw melding of vergunning. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit bij de behandelaar van uw melding of vergunning. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden. 


Kosten 

Een sloopmelding is gratis. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden in de legesverordening van de gemeente Pekela.  


Asbest verwijderen 

Voor het verwijderen van asbest gelden naast de regels op deze pagina over de sloopmelding, ook enkele andere regels. Lees hier meer over asbest verwijderen. 


Meer weten? 


Bezwaar en beroep 

Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld. Bent u het niet eens met de beslissing aangaande de omgevingsvergunning? Dan kunt u wel bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.