Asbest verwijderen

Moet of wilt u asbest verwijderen? Vaak is het verplicht een bedrijf in te schakelen, bijvoorbeeld door het type asbest of de hoeveelheid. Ook als het niet verplicht is, is het vaak beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig bedrijf. In alle gevallen moet u vooraf een sloopmelding doen. Op de pagina sloopmelding doen leest u stap voor stap hoe u een sloopmelding kunt doen.

Asbest 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopische kleine, naaldachtige vezels. Voorbeelden van veel voorkomende asbesthoudende materialen zijn: golfplaten op daken van schuurtjes, in en rondom schoorstenen, cv-installaties en asbesthoudende vloerbedekking. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. 

Aanpak 

Asbest verwijderen
 

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden middels een sloopmelding. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. 

Alleen als het gaat om onderstaande hoeveelheden mag u het asbest zelf verwijderen uit uw woning, tuin of berging:U 

 • Geschroefde platen met hechtgebonden asbestvezels (max. 35 m2)
 • Hele vloertegels (max. 35m2)
 • Asbesthoudende vloerbedekking die niet gelijmd is (max. 35 m2) 

In alle andere gevallen moet u asbest door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Op asbest gecertificeerde bedrijven | Ascert kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf. 


Sloopmelding doen
 

 • U doet altijd een sloopmelding in gevallen van asbest.
 • U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe
 • Verstuur de melding. Uw melding wordt doorgestuurd naar het geldende bevoegd gezag.
 • De gemeente of Omgevingsdienst stuurt u zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling. 


Termijnen sloopmelding 


De sloopmelding doet u minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden begint. In de volgende gevallen moet het minimaal 1 week van tevoren: 

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit. 


Meer weten?
 


Behandelaar sloopmelding bij asbest verwijderen
 

Afhankelijk van het type sloopwerkzaamheden, is de behandelaar van de melding van de gemeente Pekela of van de Omgevingsdienst Groningen. Voor sloopwerkzaamheden die alleen het verwijderen van asbest betreffen, is de Omgevingsdienst Groningen de behandelaar. Bij overige sloopwerkzaamheden, met of zonder asbestverwijdering, is de gemeente Pekela de behandelaar.