Aanvragen

Bekijk hier wat u moet doen voordat u een vergunning aanvraagt.

Voordat u aan de slag kunt moet u in bezit zijn van de juiste vergunning of goedgekeurde melding. Op deze pagina leest u hoe u daaraan komt. Komt u er toch niet uit bel dan met team fysiek op 0597-617 599.

Intake

De intake is een extra stap en handig als u er zelf niet uitkomt of bij complexe plannen. Samen met een medewerker van de gemeente neemt u uw plannen door. Neem uw eerste uitwerking van de plannen mee, bijvoorbeeld met een schets en een korte toelichting. De gemeente adviseert u over de procedure en welke vervolgstappen u het beste kunt zetten. Het is handig dat u een adviseur meeneemt naar de intake, zoals bijvoorbeeld een architect of iemand van een stedenbouwkundig bureau. Bij de intake wordt nog geen definitief akkoord gegeven op uw plannen. Mail voor het maken van een afspraak naar info@pekela.nl of bel met team Fysiek van de gemeente: 0597-617 599.

Conceptverzoek

De gemeente adviseert om altijd een conceptverzoek te doen voordat u een vergunning aanvraagt. Werk uw plan uit op hoofdlijnen en dien dit in bij de gemeente. De gemeente geeft aan of een vergunning nodig is en of het zin heeft uw plannen uit te werken. Zo weet u precies wat u moet doen.

Bij bouwplannen wordt gekeken of deze voldoen aan de regels in het Omgevingsplan (het vroegere  bestemmingsplan). Daarnaast worden de beoordeeld door de welstandscommissie. Voor plannen die afwijken van het omgevingsplan besluit de gemeente of ze medewerking geeft of niet. U ontvangt een schriftelijke reactie van de gemeente, hierin staat welke vervolgstappen u kunt nemen. Voorbeelden van vervolgstappen zijn het verder uitwerken van de tekeningen, extra onderzoek of in gesprek gaan met buren of buurtbewoners.

Met een conceptverzoek heeft u snel een reactie van de gemeente en voorkomt u hoge kosten

Voor het behandelen van een conceptaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Mail uw conceptverzoek naar info@pekela.nl of dien deze in op het Omgevingsloket. Bel voor vragen met team Fysiek van de gemeente: 0597-617 599.

Vergunningsvrij

Als de gemeente of de vergunningcheck van het  Omgevingsloket aangeeft dat er geen vergunning of melding nodig is voor uw plan, dan mag u de activiteit direct uitvoeren en hoeft u de gemeente niet in te lichten. Voorbeelden van vergunningsvrije bouwwerken zijn schuttingen, carports, dakkapellen, aanbouw en schuurtjes. Niet altijd mag dit vergunningsvrij, dus check vooraf of u een vergunning nodig heeft. Let op: het bouwwerk moet aan alle regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. De gemeente kan dit controleren. Klik hier om naar de vergunningcheck te gaan. 

Meldingen

Soms is ook een melding verplicht. Een melding lijkt op een vergunning, maar is minder ingewikkeld en wordt sneller behandeld. Bijvoorbeeld voor het bouwen onder begeleiding van een kwaliteitsborger is een melding verplicht. U moet de melding indienen via het Omgevingsloket voordat u begint met de werkzaamheden. Pas als de melding is goedgekeurd mag u beginnen met uw activiteit. In het Omgevingsloket kunt u bij de vergunningcheck zien of een melding verplicht is. In het Omgevingsloket kunt u uw melding ook indienen. Klik hier om naar het Omgevingsloket te gaan. 

Komt u er niet uit kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem dan contact op met team Fysiek van de gemeente: 0597-617 599.

Vergunningen

In Pekela worden de volgende vergunningen vaak aangevraagd: bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Vaak is een vergunning nodig om uw plannen te realiseren. 

Vergunningen voor het bouwen bestaan vanaf 1 januari 2024 uit twee delen, een bouwtechnisch deel (Besluit kwaliteit leefomgeving, het vroegere bouwbesluit) en een ruimtelijk deel (toets Omgevingsplan, bodemkwaliteit en welstand). In sommige gevallen bestaat de vergunning uit één deel. Zo hoeft voor een aanvraag voor een dakkapel geen bouwtechnische gegevens meer aangeleverd te worden. 

U kunt in het nieuwe Omgevingsloket zien of u een vergunning nodig heeft en wat u hiervoor moet aanleveren. Voordat u een aanvraag doet voor een Omgevingsvergunning kunt u het beste eerst een conceptverzoek indienen. De gemeente denkt dan met u mee en geeft aan wat u moet doen. In het Omgevingsloket kunt u uw vergunning of conceptverzoek ook aanvragen. Klik hier om naar het Omgevingsloket te gaan.

Wijzigen omgevingsplan

Sommige projecten kunnen alleen mogelijk worden gemaakt met het wijzigen van het Omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan). Dit zijn projecten die complex zijn omdat het omgevingsplan de activiteit niet toestaat of de impact op de omgeving groot is. Dien vooraf een conceptaanvraag in om te weten of de gemeente medewerking verleend en wat u moet aanleveren voor deze procedure. Voor het wijzigen van het omgevingsplan is participatie met de buurtbewoners extra belangrijk en maakt de gemeente vooraf afspraken met u.

Het omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u mogelijk  een vergunning nodig, of u moet melding van de plannen doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?
In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. 

  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.