Kinderopvang

In de gemeente Pekela zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is voor iedereen in te zien. Alle locaties voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten staan erbij. 

U benadert de kinderopvang rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden.

Vergoeding belasting

De belastingdienst vergoedt soms een deel van de opvangkosten. Lees de voorwaarden over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

GGD inspectie

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van de kinderopvang. Voldoet een opvang niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen.

Peuteropvang met Voorschoolse educatie

In de gemeente Pekela is een aantal organisaties actief die peuteropvang bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij bieden ook voorschoolse educatie (VE). VE is om achterstand in taal en/of ontwikkeling te voorkomen of weg te werken. Dit zijn Stichting KiWi, KidsFirst en Tamariki.

Stichting Kinderopvang KiWi

Zaanstraat 47A
9673 CA Winschoten
Telefoonnummer: 0597 431844
E-mail: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
Website: Stichting Kinderopvang KiWi

  • Vestiging: peuterspeelgroep De Vissen en de Orka’s

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela
Telefoonnummer: 0597 431844
De Vissen is gevestigd in het Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela.

  • Vestiging: peuterspeelgroep De Tijgers

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela
Telefoon: 0597 431844
De Tijgers is gevestigd in het Kindcentrum De Linde in Nieuwe Pekela.


Kids First COP Groep

Zaanstraat 47A
9673 CA Winschoten
Telefoonnummer: 0597 431844
E-mail: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
Website: Stichting Kinderopvang KiWi

  • Vestiging: ’t Kiepertje

’t Kiepertje | PO | Nieuwe Pekela

Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela
Telefoonnummer: 06 401 235 65
E-Mail: PO.Kiepertje@kidsfirst.nl

Website: www.kidsfirst.nl

Tamariki

Scholtenswijk 10
9665 KN Oude Pekela
Telefoonnummer: 0597 676955

E-mail:  info@primenius.nl

Website: www.primenius.nl

  • Vestiging: De Groenling

Burgermeester Snaterlaan 68c
9665HS Oude Pekela
Telefoonnummer: 0597-743101

E.mail: opvang@primenius.nl

Website: De Groenling - Primenius