Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere/(pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. Als inwoner van gemeente Pekela mag u er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

Niet tevreden

Wanneer u niet naar tevredenheid wordt geholpen kunt u dit op verschillende manieren aangegeven. Een vertrouwenspersoon jeugdhulp kan u hier bij helpen.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Een vertrouwenspersoon staat u bij. Een vertrouwenspersoon helpt u met vragen, onvrede en wanneer u overweegt een klacht in te dienen. De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis. Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar een mogelijke oplossing.

Samen oplossen

Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Is dat niet voldoende? U kunt uw onvrede dan kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook hierbij kan een vertrouwenspersoon u helpen. 

AKJ en Zorgbelang Groningen

Het vertrouwenswerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door het AKJ in samenwerking met Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 088 5551000 of via info@akj.nl. Jongeren die in jeugdhulpinstellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen op bezoek. Meer informatie kunt u vinden via Zorgbelang Groningen.