Raadsleden

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden verdeeld over 7 politieke partijen.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid. Daarnaast treedt de gemeenteraad op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. Raadsleden zijn direct gekozen door de inwoners van Pekela. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit de volgende raadsleden:

Griffier mevrouw S. Kromkamp

Samen voor Pekela Samen voor Pekela

De heer Lex Kupers – fractievoorzitter

Lex Kupers - SvP

E-mail: g.kupers@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Lex Kupers

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent;
 • Lid van de stuurgroep Grossefehn – Pekela;
 • Lid van de werkgeverscommissie griffie.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Medewerker Q Buzz;
 • Inval chauffeur Van der Hende bv.;
 • Bestuurslid Statenfractie Groninger Belang;
 • Bestuurslid Vereniging Groninger Belang;
 • Vrijwilliger bij de MFC De Binding;
 • Vrijwilliger Oud Papier Sursum Corda

Mevrouw Grietje Norder-Smit

Grietje Norder-Smit - SvP

E-mail: g.smit-norder@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw Grietje Norder-Smit

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Werknemer Buurtdiensten Team 8 Nieuwe Pekela. Hoofdvestiging te Almelo;
 • Deeltijd gepensioneerd;
 • Bestuurslid Samen voor Pekela.

Mevrouw Petra Manning

Petra Manning - SvP

E-mail: p.manning@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw Petra Manning

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Medewerker Opticiens Greving en Greving;
 • Verzorgende Buurtdiensten;
 • Voorzitter SVP;
 • Vrijwilliger buurthuis de Riggel en eetcafé Schuifaan.
Socialistische PartijSP

De heer Mans Siegers - fractievoorzitter

​​​​​Mans Siegers - SP

E-mail: h.siegers@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Mans Siegers

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Gepensioneerd;
 • Vrijwilliger Taalhuis.

​​De heer Jur Rensema

Jur Rensema - SP

E-mail: j.p.rensema@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Jur Rensema

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Gepensioneerd;
 • Vrijwilliger museum ‘Het Kapiteinshuis”.

De heer Gerard Loos

E-mail: g.loos@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Gerard Loos

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Medewerker Zaadhof Cartonage.
Partij voor de VrijheidPVV Pekela

De heer Arthur van Dooren - fractievoorzitter

Arthur van Dooren - PVV

E-mail: a.vandooren@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Arthur van Dooren

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent.
 • Plaatsvervangend vicevoorzitter van de raad.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Nationale Politie district Noord-Nederland;
 • Beveiligingsadviseur Luchtvracht Groninger Airport Eelde;
 • Fractielid PVV Provinciale Staten;
 • K.N.V.B. Scheidsrechter

De heer Roland van Dooren

Roland van Dooren - PVV

E-mail: r.vandooren@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Roland van Dooren

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van de werkgeverscommissie griffie;
 • Lid van de werkcommissie van de raad; Regelement van Orde. 

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 •  Conciërge  obs De Veenvlinder;
 •  Rapporteur scheidsrechters zaalvoetbal KNVB.
Partij van de ArbeidPvdA

De heer Reiny Kuiper – fractievoorzitter

Reiny Kuiper - PvdA

E-mail: r.kuiper@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Reiny Kuiper

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Vicevoorzitter van de Raad
 • Voorzitter van de informatieraden;
 • Lid van het seniorenconvent;
 • Lid van de stuurgroep Grossefehn – Pekela

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Assurantie Adviseur Noorderborgh – Oude Pekela, fulltime;
 • Penningmeester ondernemersvereniging Ondernemers Organisatie Pekela;
 • Penningmeester Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela;
 • Penningmeester van de SBP ( stichting bedrijvigheid Pekela);
 • Commissaris Inovatiehub Oost Groningen.

De heer Jeroen Roorda

Jeroen Roorda - PvdA

E-mail: j.roorda@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Jeroen Roorda

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Ambtenaar gemeente Eemsdelta;
 • Bestuurder DTO werkgroep afdeling warmte
Christen Democratisch AppèlLogo CDA

De heer Feike Oppewal – fractievoorzitter

E-mail: f.oppewal@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Feike Oppewal

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent;

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Gepensioneerd;
 • Voorzitter stichting Westers;
 • Voorzitter Museum “Het Kapiteinshuis”;
 • Bestuurslid GROMMO (Groninger Maritieme Musea Online);
 • Organist Gereformeerde Kerk.

De heer Eddie Jonker

Eddie Jonker 2 - CDA

E-mail: e.jonker@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Eddie Jonker

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Medewerker Gas Terra B.V.;
 • Voorzitter college van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela.
GroenLinksGroenLinks Pekela logo

Mevrouw Elly Knevelman-Hulshof – fractievoorzitter

E-mail: e.knevelman@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw Elly Knevelman-Hulshof

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent.
 • Lid van de werkgeverscommissie griffie.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Adviseur P en O bij advies- en administratiekantoor Trippel aaa;
 • Vrijwilliger Kinderspelweek Boven Pekela.

De heer Erik Schipper

Erik Schipper - GL

E-mail: e.schipper@pekela.nl

Nevenfuncties de heer Erik Schipper

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Geen.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Docent V.O. Dollardcollege;
 • Secretaris buurtvereniging Bronsveen.
Volkspartij voor de Vrijheid en DemocratieVVD Pekela Logo

Mevrouw Jolanda Fridrichs-Kok – fractievoorzitter

Jolanda Fridrichs-Kok - VVD

E-mail: J.J.Fridrichs@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw Jolanda Fridrichs-Kok

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Lid van het seniorenconvent.

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld

 • Verpleegkundige en medisch secretaresse Martini ziekenhuis Groningen;
 • Collectant Leger des Heils;
Griffie

Griffier mevrouw S. Kromkamp

Sybrig Kromkamp - Griffie

Telefoonnummer: 0597 617418
e-mail: s.kromkamp@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw S. Kromkamp

Functies die niet uit hoofde van de hoofdfunctie worden vervuld

 • Secretaris Agrarische Natuur Coöperatie “Westergo” (Fryslân);
 • Plaatsvervangend burgerlid centrale geschillen commissie “Hûs en Hiem” (welstand) Fryslân.