Raadsleden

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden verdeeld over 7 politieke partijen.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid. Daarnaast treedt de gemeenteraad op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. Raadsleden zijn direct gekozen door de inwoners van Pekela. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit de volgende raadsleden:

 • SP
  • M. Wubbema (fractievoorzitter)
  • E. van Klaveren-Spelde
  • G. Loos
  • H. Siegers
 • Samen Voor Pekela
  • G.A. Kupers (fractievoorzitter)
  • G. Smit-Norder
  • E.C.A. Winkel
 • PvdA
  • R.K. Kuiper (fractievoorzitter)
  • J. Roorda
 • PVV
  • A.C. van Dooren (fractievoorzitter)
  • R.J. van Dooren
 • CDA
  • D. Berghuis (fractievoorzitter)
  • M.P. Ritzema
 • GroenLinks
  • H. Knevelman-Hulshof (fractievoorzitter)
 • VVD
  • J.J. Fridrichs-Kok (fractievoorzitter)

M. Wubbema (fractievoorzitter)

M. Wubbema - SP

Raadslid SP

Contact met M. Wubbema

Adres: F. Clockstraat 9
9665 BA Oude Pekela

Telefoonnummer: 06 50212064

E-mailadres: m.wubbema@pekela.nl

Nevenfuncties M. Wubbema

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Parttime ondersteuner in het kader van PGB;
 • Bestuurslid Socialistische Partij Pekela.

E. van Klaveren-Spelde

E. van Klaveren-Spelde - SP

Raadslid SP

Contact met E. van Klaveren-Spelde

Adres: Tuinbouwwijk 9
9665 NM Oude Pekela

Telefoonnummer: 06 20704455

E-mailadres: e.vanklaveren@pekela.nl

Nevenfuncties E. van Klaveren-Spelde

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Zakelijk adviseur ING bij Webhelp;
 • Bestuurslid Socialistische Partij Pekela.

G. Loos

Raadslid SP

Contact met G. Loos

Adres: Noordkante 8
9665 ER Oude Pekela

Telefoonnummer: 06 30706854

E-mailadres: g.loos@pekela.nl

Nevenfuncties G. Loos

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

-

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

-

H. Siegers

Raadslid SP

contact met H. Siegers

Adres: Kienholt 17
9663 DC Nieuwe Pekela

Mobiel nummer: 06 37385568

E-mailadres: h.siegers@pekela.nl

Nevenfuncties H. Siegers

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

-

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

-

G.A. Kupers (fractievoorzitter)

G.A. Kupers - SvP

Fractievoorzitter Samen Voor Pekela

Contact met G.A. Kupers

Adres: Raadhuislaan 103
9665 JC Oude Pekela

Telefoonnummer: 0597 646916
Mobiel nummer: 06 34706331

E-mailadres: g.kupers@pekela.nl

Nevenfuncties G.A. Kupers

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent;
 • Lid van de stuurgroep Grossefehn – Pekela;
 • Lid van de werkgeverscommissie griffie.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Medewerker Q Buzz;
 • Invalchauffeur Van der Hende bv.;
 • Penningmeester Statenfractie Groninger Belang.

G. Smit-Norder

G. Smit-Norder - SvP

Raadslid Samen Voor Pekela

Contact met G. Smit-Norder

Adres: Ds. Sicco Tjadenstraat C 34
9663 RB Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 0597 646316

E-mailadres: g.smit-norder@pekela.nl

Nevenfuncties G. Smit-Norder

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Werknemer Buurtdiensten Team 8 Nieuwe Pekela. Hoofdvestiging te Almelo.

E.C.A. Winkel

E.C.A. Winkel - SvP

Raadslid Samen Voor Pekela

Contact met E.C.A. Winkel

Adres: Dr. Harm Brouwerstraat D19
9663 RK Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 0597 645880

E-mailadres: e.winkel@pekela.nl

Nevenfuncties E.C.A. Winkel

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Wijkziekenverzorgende Buurtzorg Nederland.

R.K. Kuiper (fractievoorzitter)

RK Kuiper - PvdA

Raadslid PvdA

Contact met R.K. Kuiper

Adres: A. Westersstraat A 125
9663 PC Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 0597 618961

E-mailadres: r.kuiper@pekela.nl

Nevenfuncties R.K. Kuiper

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent;
 • Lid van de stuurgroep Grossefehn - Pekela.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Assurantie Adviseur Noorderborgh – Oude Pekela, fulltime;
 • Penningmeester ondernemersvereniging Ondernemers Organisatie Pekela;
 • Penningmeester Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela;
 • Penningmeester van de SBP ( stichting bedrijvigheid Pekela).

J. Roorda

J. Roorda - PvdA

Raadslid PvdA

Contact met J. Roorda

Adres: W.H. Bosgrastraat 103
9665 PH Oude Pekela

Telefoonnummer: 06 12336103

E-mailadres: j.roorda@pekela.nl

Nevenfuncties J. Roorda

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Ambtenaar gemeente Loppersum

A.C. van Dooren (fractievoorzitter)

A.C. van Dooren - PVV

Fractievoorzitter PVV

Contact met A.C. van Dooren

Adres: Fractiehuis PS, Turfsingel 83
9712 KL Groningen

Telefoonnummer: 0597 671804

E-mailadres: a.vandooren@pekela.nl

Nevenfuncties A.C. van Dooren

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Politie district Noord Drenthe;
 • Beveiligingsadviseur Luchtvracht Groninger Airport Eelde;
 • Scheidsrechter KNVB official.

R.J. van Dooren

R.J. van Dooren - PVV

Raadslid PVV

Contact met R.J. van Dooren

Adres: Fractiehuis PS, Turfsingel 83
9712 KL Groningen

Telefoonnummer: 0597 671804

E-mailadres: r.vandooren@pekela.nl

Nevenfuncties R.J. van Dooren

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van de werkgeverscommissie griffie;
 • Lid van de werkcommissie van de raad; Regelement van Orde.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Conciërge obs De Veenvlinder;
 • Rapporteur scheidsrechters KNVB.

D. Berghuis (fractievoorzitter)

D. Berghuis - D66

Fractievoorzitter CDA

Contact met D. Berghuis

Adres: Waterkant 22
9665 MG Oude Pekela

Telefoonnummer: 0597 613199

E-mailadres: d.berghuis@pekela.nl

Nevenfuncties D. Berghuis

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Geen

M.P. Ritzema

M.P. Ritzema - D66

Raadslid CDA

Contact met M.P. Ritzema

Adres: A. Reijndersstraat A 105
9663 PH Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 0597 613767

E-mailadres: mp.ritzema@pekela.nl

Nevenfuncties M.P. Ritzema

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van de stuurgroep Grossefehn - Pekela.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela;
 • Lid Christelijke Muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela;
 • Vrijwilliger “Het Taalhuis” Oude Pekela;
 • Bestuurslid PCOB afd. Pekela.

H. Knevelman-Hulshof (fractievoorzitter)

H. Knevelman-Hulshof - GL

Fractievoorzitter GroenLinks

Contact met H. Knevelman-Hulshof

Adres: H.B. Hulsmanstraat I 62
9663 TN Nieuwe Pekela

Mobiel nummer: 06 37444488

E-mailadres: e.knevelman@pekela.nl

Nevenfuncties H. Knevelman-Hulshof

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent.
 • Lid van de werkgeverscommissie griffie.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Adviseur P en O bij administratiekantoor Trippel AAA;
 • Penningmeester GroenLinks Veenkoloniën;
 • Vrijwilliger Kinderspel week Boven Pekela.

J.J. Fridrichs-Kok (fractievoorzitter)

J.J. Fridrichs-Kok - VVD

Fractievoorzitter VVD

Contact met J.J. Fridrichs-Kok

Adres: Zuidwendingerweg 36
9663 AK Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 0597 615055

E-mailadres: J.J.Fridrichs@pekela.nl

Nevenfuncties J.J. Fridrichs-Kok

Voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Lid van het seniorenconvent.
 • Lid van de werkgeverscommissie griffie.

Niet voortvloeiend uit het raadslidmaatschap

 • Verpleegkundige Martini ziekenhuis Groningen;
 • Collectant Leger des Heils;
 • Columnist Hoornvlies Patiëntenvereniging verenigingsblad.