Raadsgriffie

De griffie is de ondersteuning van de gemeenteraad. Zij zijn onafhankelijk van de rest van de ambtelijke organisatie en zijn voor raadsleden het eerste aanspreekpunt.

De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • Ondersteunen en adviseren van de raadsleden in hun werkzaamheden;
  • Zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming;
  • Verzorgen van de raadsagenda, de agendastukken en de besluitenlijsten.

Daarnaast is de griffie ook voor inwoners het aanspreekpunt als ze willen inspreken, de raadsleden willen uitnodigen of informatie met de raadsleden willen delen.

Michel Meerman is beoogd raadsgriffier van de gemeente Pekela

Linda Pauli is plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Pekela

Michel Meerman

Michel Meerman

Linda Pauli

 

 

Contact

Telefoonnummer: 06 86859247 (telefoonnummer van Michel Meerman)
e-mail: griffie@pekela.nl

 

S. Kromkamp (afwezig)

Sybrig Kromkamp - Griffie

Raadsgriffier gemeente Pekela