Monumentensubsidie

Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds.

Bij het subsidiestelsel voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten staat instandhouding centraal. Voor eigenaren van woonhuizen en boerderijen (zonder een agrarische functie) staat naast de mogelijkheid om kosten van (groot) onderhoud fiscaal af te trekken, de restauratiefonds-hypotheek ter beschikking. Dit is een lage rente lening voor aftrekbare onderhoudskosten van het Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie over deze regeling, vind u op de website van het Restauratiefonds.

Overige eigenaren van rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidie. Het hele subsidietraject wordt verzorgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; OCW). In dit subsidiestelsel worden subsidies uitsluitend nog verstrekt op grond van een zesjarig onderhoudsprogramma. Aanvragen kunnen alleen tussen 1 februari tot en met 31 maart.

Het behoud van een monumentaal pand staat of valt met het plegen van regelmatig onderhoud. Hierbij is een goede kennis van de bouwkundige staat vereist. Monumentenwacht Groningen kan u hierbij ondersteunen door middel van een regelmatige inspectie door vakmensen.

Gemeentelijke monumenten

Voor gemeentelijke monumenten is geen gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar. Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke monumenten.

Eigenaren van een woonhuis dat als gemeentelijk monument is aangewezen, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een goedkope lening voor het financieren van herstelwerkzaamheden.

Monumentaal of karakteristiek pand verduurzamen

Woont u in een monument of karakteristiek pand? Ga naar De Groene Menukaart van het Erfgoedloket Groningen. Voor verschillende type woningen vindt u daar:

  • Tips en advies over hoe u energie en geld kunt besparen
  • Informatie over subsidies en goedkope leningen
  • Voorbeelden van andere huiseigenaren