Monumenten in Pekela

In de gemeente Pekela zijn momenteel 22 gebouwen als rijksmonument aangewezen. Deze bouwwerken hebben een beschermde status.

Naast de rijksmonumenten in de gemeente Pekela zijn er ook een aantal gemeentelijke monumenten aangewezen. Voor vergunningaanvragen voor beide soorten monumenten kunt u terecht bij de gemeente.

Rijksmonumenten

In de gemeente Pekela zijn momenteel 22 gebouwen als rijksmonument aangewezen. Deze bouwwerken hebben een beschermde status.

Een gebouw of pand is een rijksmonument wanneer het door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangewezen als beschermd pand, omdat het in historisch opzicht van grote waarde is. Rijksmonumenten worden beschermd door een aantal wetten en regels en er zijn een aantal subsidieregelingen van kracht om onderhoud en restauratie aan het pand te ondersteunen. Hierdoor kan het historisch erfgoed, ook in Pekela, bewaard blijven.

Gemeentelijke monumenten

Omdat de gemeente Pekela veel meer karakteristieke gebouwen en objecten heeft die de moeite waard zijn om te beschermen en te behouden voor het nageslacht zijn in aanvulling op de rijksmonumenten 26 andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten door burgemeester en wethouders aangewezen als gemeentelijk monument Gemeentelijke monumenten worden beschermd op grond van gemeentelijke Erfgoedverordening.

Open monumentendag

De open monumentendag vindt jaarlijks in het tweede weekend van september plaats. U kunt dan een bezoek brengen aan de molens, watertorens, boerderijen, bruggen, woningen, musea en nog veel meer monumenten die aan de open monumentendag deelnemen. Ook wanneer u eigenaar bent van een monumentaal pand kan dat pand in Pekela voor de open monumentendagroute in aanmerking komen.

Voor meer informatie over monumenten kunt u kijken op de volgende websites:

Monumentenlijsten

Om te weten te komen of een pand een monument is kunt u de onderstaande overzichten raadplegen:

Monumentaal of karakteristiek pand verduurzamen

Woont u in een monument of karakteristiek pand? Ga naar De Groene Menukaart van het Erfgoedloket Groningen. Voor verschillende type woningen vindt u daar:

  • Tips en advies over hoe u energie en geld kunt besparen
  • Informatie over subsidies en goedkope leningen
  • Voorbeelden van andere huiseigenaren