Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (ozb) is een gemeentelijke belasting. De eigenaar van een huis, een stuk grond, een garagebox of een bedrijfspand moet deze belasting betalen. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt ozb.

Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op 1 januari. Wij bepalen met de WOZ-waarde hoeveel uw huis of pand waard is. Daarna berekenen we de ozb over dat bedrag. U krijgt dan van ons een brief, een belastingaanslag. Hierop staat hoeveel u moet betalen.

Verhuist u of verkoopt u uw pand of grond? U betaalt de ozb voor het hele jaar. Wij kijken dan naar wie eigenaar of huurder is op 1 januari. U betaalt dus ook pas vanaf 1 januari ozb voor uw nieuwe pand. Vaak wordt de ozb verrekend met de nieuwe eigenaar bij de notaris.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U bent eigenaar van een woning, grond of bedrijfspand.
 • U huurt een bedrijfspand of gebruikt de grond.

Aanpak

U krijgt een brief van ons. Dit is de belastingaanslag. Hierop staat hoe u de belasting kunt betalen. In deze aanslag staan ook bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Taxatieverslag opvragen particulieren

Met uw DigiD kunt u het taxatieverslag ook online bekijken. Dit gaat zo:

 • Hou uw DigiD bij de hand.

Taxatieverslag inzien voor particulieren

Taxatieverslag opvragen bedrijven

Met eHerkenning kunt u het taxatieverslag ook online opvragen. Dit gaat zo:

 • Hou uw KvK-nummer bij de hand.

Taxatieverslag opvragen voor bedrijven

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

  De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

  De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

  Lees verder
 • De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Bent u het niet eens met de waarde? Bel ons dan eerst. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

  Lees verder