Wat doet een mobiele puinbreker precies?

Vraag

Wat doet een mobiele puinbreker precies?

Antwoord

U gebruikt een mobiele puinbreker als afval overblijft bij bouw- of sloopwerkzaamheden. De puinbreker maakt het steen of materiaal dat daarop lijkt, heel klein. Het gruis kan voor iets anders worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor beton of wegen.

Zie ook deze producten