Melding of omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

Activiteiten die worden uitgevoerd waarbij een milieurisico ontstaat voor de leefomgeving noemen we ‘milieubelastende activiteiten'. Dit zijn activiteiten waarmee bijvoorbeeld geluid wordt geproduceerd, een lozing in de bodem of op het water wordt gedaan of activiteiten voor het opslaan en werken met gevaarlijke stoffen. Start u een nieuw bedrijf? Verandert uw bestaande bedrijf of breidt u dit uit? Dan kunt u een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit nodig hebben of u moet een melding milieubelastende activiteit doen voordat de activiteit start. 

Regels voor milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan is opgenomen welke milieubelastende activiteiten bedrijven moeten melden. Of u een melding of omgevingsvergunning milieubelastende activiteit nodig heeft, kunt u controleren via de Vergunningencheck.

Aanpak 

Moet ik een melding doen of heb ik een omgevingsvergunning nodig? 


Een melding doen 

 • De melding moet 4 weken voor het starten van de nieuwe milieubelastende activiteit worden gedaan. De activiteit mag niet eerder dan 4 weken na de melding starten.  

 • U doet de melding via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig 

 • U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe   

 • Verstuur de melding. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Groningen. 


Termijn melding 

De gemeente stuurt u zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling en laat binnen 4 weken weten of de melding wordt geaccepteerd of geweigerd. 


Kosten melding 

Een melding Milieubelastende activiteit is gratis. 


Een omgevingsvergunning aanvragen 

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig 

 • U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe   

 • Verstuur de aanvraag. Uw aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Groningen. 

 • Zodra alle documenten en gegevens compleet zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

 • Als uw aanvraag niet compleet is, wordt u gevraagd om de ontbrekende gegevens op te sturen.  

 • Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorschriften thuisgestuurd. 


Termijn vergunning 

Wij behandelen uw vergunningaanvraag binnen 8 weken, tenzij de uitgebreide procedure van toepassing is dan behandelen we uw aanvraag in 26 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen en pauzeert deze periode als er extra informatie aangeleverd moet worden. U krijgt bericht als dit nodig is. 


Kosten vergunning 

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden in de legesverordening van de gemeente Pekela.   


Meer weten? 


Bezwaar en beroep 

Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld. Bent u het niet eens met de beslissing aangaande de omgevingsvergunning? Dan kunt u wel bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • U gebruikt een mobiele puinbreker als afval overblijft bij bouw- of sloopwerkzaamheden. De puinbreker maakt het steen of materiaal dat daarop lijkt, heel klein. Het gruis kan voor iets anders worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor beton of wegen.

  Lees verder