Wat zijn de belastingtarieven van dit jaar?

Vraag

Wat zijn de belastingtarieven van dit jaar?

Antwoord

De tarieven voor dit jaar staan vermeld in de diverse belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast in de decemberraad. De tarieven verschillen per belastingjaar. Voor de actuele tarieven per soort belasting kunt u op de pagina Tarieven gemeentelijke belastingen kijken. U vindt de tarieven ook in de bijsluiter die u bij uw belastingaanslag ontvangt.

Gerelateerde producten