Verandert de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning door het coronavirus?

Vraag

Verandert de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning door het coronavirus?

Antwoord

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

In 2020 zijn de meeste woningen verkocht voor hogere prijzen dan in 2019: er is sprake van een stijging in woningprijzen. Corona heeft hierop geen invloed gehad. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de waarde van uw woning daalt.

Zie ook deze producten