Ik ben eigenaar van een niet-woning en vind de WOZ-waarde veel te hoog en denk dat ik door de coronamaatregelen in aanmerking kom voor een verlaging, wat kan ik doen?

Vraag

Ik ben eigenaar van een niet-woning en vind de WOZ-waarde veel te hoog en denk dat ik door de coronamaatregelen in aanmerking kom voor een verlaging, wat kan ik doen?

Antwoord

Artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld onder andere een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd.

Maatregelen genomen tegen het coronavirus, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid. Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde.  Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

Dus er verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.

Bent u van mening dat u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0597 617555.Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina gemeentebelastingen ook formeel bezwaar maken.

Omdat de  WOZ-waarde van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden wordt vastgesteld middels de vergelijking van (ver)huurprijzen willen wij u vragen om bij het formeel bezwaar maken ook de (ver)huurcijfers en omzetgegevens van uw onroerende zaak mee te sturen.

Zie ook deze producten