Aan welke organisaties geeft de gemeente mijn gegevens altijd door?

Vraag

Aan welke organisaties geeft de gemeente mijn gegevens altijd door?

Antwoord

Wij geven de gegevens altijd door aan:

  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)

Kijk ook bij de Rijksoverheid voor een overzicht van deze organisaties.

Zie ook deze producten