Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en is er iets verandert in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door!

Waarom moet ik wijzigingen doorgeven?

Het doorgeven van wijzigingen is een verplichting die is opgenomen in de Participatiewet. Wij noemen dit de inlichtingenplicht. U heeft hierbij de plicht om alles door te geven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Het niet of te laat doorgeven van wijzigingen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Daarnaast kan ook een boete opgelegd worden.

Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven?

Geef uw wijziging binnen vijf werkdagen na het ontstaan van deze wijziging aan ons door. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

Aanpak

Wijzigingen in uw situatie kunt u direct aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier. Dit kan digitaal of met het papieren wijzigingsformulier. Mocht u uw wijzigingsformulier kwijt zijn dan kunt u een nieuwe opvragen.

Online een wijziging doorgeven

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Hieronder staan een aantal voorbeelden van wijzigingen die u aan ons door dient te geven. Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 0598 - 694694. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 en 10:00 uur.

Uw woonsituatie

Wanneer mensen bij u komen wonen of uit uw huis vertrekken kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij vragen u daarom de volgende wijzigingen aan ons door te geven:

 • u gaat verhuizen waardoor uw woonsituatie wijzigt
 • u gaat samenwonen of trouwen waarbij u of u bij elkaar in één huis gaat wonen
 • u gaat uit elkaar of scheiden waarbij u of uw partner uit huis vertrekt
 • u krijgt een kind
 • uw kind is bij u in komen wonen of woont niet langer bij u
 • een medebewoner is 21 jaar geworden (kostendelersnorm)
 • iemand anders is bij u komen wonen of is verhuisd
 • u verhuurt een kamer of stopt met de verhuur
 • u verblijft tijdelijk op een ander adres, bijvoorbeeld omdat u bent opgenomen in een ziekenhuis of in een inrichting. Ook kan het zijn dat u iemand anders verzorgt.

Vakantie of verblijf buiten de gemeente

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie buiten uw gemeente. U mag per jaar maximaal 4 weken per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) op vakantie in het buitenland met behoud van uitkering. U geeft dit aan ons door voordat u op vakantie gaat. Deze vier weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken. Gaat u in totaal langer dan vier weken met vakantie? Dan heeft u na vier weken geen recht meer op uitkering.

Wanneer u langer dan 7 dagen ergens anders in Nederland verblijft, geeft u dit ook aan ons door.

Uw werk, studie, uitkering of alimentatie

Het kan zijn dat u naast uw bijstandsuitkering nog een andere uitkering ontvangt of dat u andere activiteiten gaat ondernemen. Wij vragen u daarom de volgende wijzigingen aan ons door te geven.

 • U of uw partner start of stopt met werken. Hier valt ook het af en toe een dag voor het uitzendbureau werken onder
 • U of uw partner start of stopt met vrijwilligerswerk
 • U, uw partner of een medebewoner van 21 jaar of ouder start of stopt met studeren;
 • U gaat een andere uitkering ontvangen of de hoogte van deze uitkering
 • wijzigt (bijvoorbeeld: ZW, WIA, WAJONG, WW, WAO, TW en AOW)
 • U krijgt alimentatie van uw ex-partner of de alimentatie stopt
 • U krijgt pensioen
 • U verdient geld bijvoorbeeld door klussen, schoonmaken, of op de kinderen van de buurvrouw passen

Uw inkomsten

Wanneer u aan ons door heeft gegeven dat u aan het werk bent moet u iedere maand uw inkomsten uit werk aan ons door geven. U vult uw inkomsten in op het wijzigingsformulier. Vergeet hierbij niet uw loonspecificatie of salarisstrook mee te sturen.  Wanneer uw inkomsten zo hoog zijn dat u geen uitkering meer nodig heeft, dan geeft u dit door.

Uw vermogen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Wanneer iets wijzigt in uw vermogen dan geeft u dit door. Denk hierbij aan:

 • spaargeld
 • aandelen
 • bezittingen dure apparatuur, sieraden, een auto (of ander motorvoertuig)
 • een huis of grond (in het buitenland)
 • ontvangen geld uit een erfenis, loterij of door gokken

Overige wijzigingen

Ook geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

 • Uw verblijfvergunning is verlengd, gewijzigd of gestopt
 • Uw nationaliteit is gewijzigd
 • U gaat in detentie of krijgt een andere straf (bijvoorbeeld taakstraf)
 • Uw emailadres of telefoonnummer wijzigt