Vaarrecreatie

Vaarroute Pekela door het hart van de oude Veenkoloniën.

Vaarroute Pekela door het hart van de oude Veenkoloniën

In 1990 werd het Pekelder Hoofddiep gereconstrueerd tot een rustieke waterloop met schoon water, nieuwe beschoeiingen en kaden, kunstwerken, nostalgische verlichting en nieuwe bruggen. Dit project vormde de afsluiting van een historische periode, maar was het begin van een toeristisch tijdperk.

Het Pekelder Hoofddiep is nu een lommerrijk gebied met fraaie sluizen en bruggen. Daarlangs: monumenten, prachtige boerderijen, woonhuizen in de stijl van de Amsterdamse School en gerenoveerde pachterwoningen. En verrassende doorkijkjes op het Veenkoloniale landschap. Dat is het decor van een ontspannen vaartocht door het hart van de Oude Veenkoloniën: Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela.

Ligplaatsen

Naast de jachthaven in Oude Pekela is er onder andere gelegenheid om aan te leggen bij de winkelcentra van Oude- en Nieuwe Pekela.

Routes in Groningen

Routebureau Groningen is hét startpunt voor routegebonden recreatie in Groningen. Routebureau Groningen vormt een centraal platform voor routegebonden recreatie en waarborgt de kwaliteit van Groninger routes. Wandel-, fiets- en vaarroutes worden door hen digitaal ontsloten.

Routebureau Groningen