Overlijdensaangifte

Meestal regelt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Doe de aangifte binnen 5 dagen na het overlijden bij de gemeente waar de persoon overleden is. Wij maken dan een overlijdensakte op. Deze akte kunt u nodig hebben om het overlijden door te geven aan een bedrijf of organisatie.

Geef ons de volgende informatie over de overledene door:

 • namen en geslacht
 • plaats en dag waarop hij of zij geboren is
 • plaats, dag en als dat bekend is tijdstip van overlijden
 • burgerlijke staat
 • adres en woonplaats

De begrafenis of crematie mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Wilt u de overledene eerder begraven? Vraag dan om toestemming van de officier van justitie en toestemming van ons. Wilt u de begrafenis of crematie later laten plaatsvinden? Vraag dan om onze toestemming.

Woont de overledene niet in de gemeente waar hij of zij gestorven is? Dan geeft die gemeente het overlijden door aan de gemeente waar de overledene woonde. De gemeente waar hij of zij woonde, past de basisregistratie personen aan.

Heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld? Vraag ons dan om “verlof tot ontleding”.

Voorwaarden

Iedereen die weet dat een persoon overleden is, mag aangifte doen.

Kosten

Aangifte doen van een overlijden kost niets.

Een afschrift kost € 15,70.

(prijzen 2023)

Bijzonderheden

Meer weten?

Is uw naaste in het buitenland overleden? De Rijksoverheid informeert u erover.

Wetten

Aanpak

Aangifte van overlijden kunt u bij ons doen.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 'Midden Plus' (niveau 2+).

Online overlijdensaangifte met eHerkenning

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen bij het loket van de gemeente

Maak een afspraak bij de gemeente, telefoonnummer: 0597 617555

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • een verklaring van de dokter over het overlijden
  • de B-envelop, hierin staat de doodsoorzaak: deze envelop is bedoeld voor het CBS
  • het trouwboekje (als dat er is)
  • verklaring van geen bezwaar van een arts, alleen als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is
  • verklaring van natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden (van een arts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
 • Wilt u een afschrift van de overlijdensakte? Geef dit aan. U betaalt dit meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt het afschrift meteen mee.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.