Geboorteaangifte

U heeft een kindje gekregen, gefeliciteerd. Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet. We nemen het kindje op in de BRP. Dan krijgt uw kind meteen een BSN. Ook maken we een geboorteakte. Hierin staan:

 • voornaam en achternaam van uw kind
 • de namen van de ouders
 • de geboortedatum en tijd
 • de geboorteplaats.

De vader of moeder doet aangifte van de geboorte. Is dit niet mogelijk? Dan mag ook iemand anders de aangifte doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, zoals een familielid, arts, verloskundige of kraamhulp.
 • de bewoner van het huis waar het kindje geboren is.
 • het hoofd van het ziekenhuis, de inrichting of de gevangenis waar het kindje geboren is.
 • de burgemeester van de plaats waar het kindje geboren is.

Woont u niet in de gemeente waar het kindje geboren is? Dan geeft de gemeente de geboorte door aan de gemeente waar u woont. Daar wordt het kindje opgenomen in de basisregistratie personen en krijgt het een BSN.

Voorwaarden

Wilt u bij ons aangifte komen doen van de geboorte van uw kind? Er zijn voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Het kindje is binnen deze gemeente geboren.
 • Doe de aangifte binnen 3 dagen na de bevalling. Is de derde dag een weekenddag of feestdag? Dan mag het op de werkdag erna.
 • U hoeft het kindje niet mee te nemen voor de aangifte.

Kosten

De aangifte is gratis.

Het uittreksel van de het geboorteregister is gratis.

Termijn

Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte.

Is uw kind geboren op maandag, dan doet u de aangifte niet later dan donderdag. In het tabel ziet u de mogelijke dagen waarop u de aangifte kunt doen. U kunt ook op de dag van de geboorte aangifte doen.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag Dinsdag, woensdag of donderdag

Dinsdag

Woensdag, donderdag of vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag of maandag
Donderdag Vrijdag of maandag
Vrijdag Maandag of dinsdag
Vrijdag en maandag is een feestdag Dinsdag of woensdag
Zaterdag Maandag of dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag of woensdag

Aanpak

U doet aangifte bij de gemeente waar het kindje geboren is. Kom op afspraak bij ons langs.

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft:

 • uw identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • de akte van erkenning, als u het kindje eerder al heeft erkend
 • in het geval van duomoederschap: een bewijs van de SDKB (Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting)
 • de akte van naamskeuze, als u bij de erkenning de achternaam heeft gekozen
 • uw trouwboekje of partnerschapsboekje

Bent u niet de ouder? Als u in een andere gemeente woont, neem dan ook een identiteitsbewijs van de ouders mee.

Kom bij ons langs:

 • Maak een afspraak: 0597 617555
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem de documenten mee
 • Wilt u een uittreksel van het geboorteregister? Geef dit aan.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Ouderlijk gezag regelt u bij de rechtbank. Pas dan mag u ook beslissingen nemen over het kind. Kijk voor meer informatie op de website rechtspraak.nl. Hier kunt u het gezag ook aanvragen.

  Lees verder