Woo-verzoek doen

Wij werken zo transparant mogelijk en vinden het belangrijk om publieke informatie openbaar te maken. Er wordt daarom veel informatie openbaar gemaakt. Het kan zo zijn dat u deze informatie niet goed kunt vinden of dat er informatie is die (nog) niet openbaar is gemaakt.

Bijzonderheden

Meer weten?

Kijk ook naar de informatie over het Woo-verzoek bij andere overheden bij Rijksoverheid.nl.

Heeft u vragen over welke informatie voor u beschikbaar is en waar u deze eventueel kunt vinden?

Dan kunt u contact opnemen met de informatie-contactpersoon via Juridische zaken. Zij kunnen u helpen om te overzien welke informatie aanwezig is, ook als deze informatie nog niet openbaar is gemaakt.

Voor informatie die bij de gemeenteraad aanwezig is kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Bent u op zoek naar informatie die nog niet openbaar is?

Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid, de Woo (voorheen de Wet openbaarheid bestuur, de Wob) om informatie openbaar te laten maken. Het moet gaan om informatie die ‘naar zijn aard verband houdt met de publieke taak’, dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over het beleid, de uitvoering van beleid of documenten over de bedrijfsvoering. De informatie-contactpersoon kan u ook helpen met het formuleren van uw Woo-verzoek.

Aanpak

Wilt u een Woo-verzoek doen? Laat het ons weten. Dit gaat zo:

  • U richt uw Woo-verzoek aan een bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad).  
  • U kunt uw Woo-verzoek op verschillende manieren indienen.
    • Bij voorkeur doet u dit online via het e-formulier Woo-verzoek indienen. U heeft hier wel een DigiD voor nodig.
    • Heeft u geen DigiD of wilt u het verzoek liever niet online indienen? Dan kunt u het Woo-verzoek ook schriftelijk indienen door een brief te sturen naar Postbus 20000, 9665 ZM Oude Pekela.
    • Het is ook mogelijk om mondeling een Woo-verzoek in te dienen, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Juridische zaken via telefoonnummer 0597 617555.
  • In uw Woo-verzoek geeft u aan over welke aangelegenheid of welk document met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid u stukken openbaar wilt laten maken. U hoeft niet aan te geven waarom u om de informatie verzoekt.
  • Sommige informatie mogen wij helemaal niet of alleen in geanonimiseerde vorm openbaar maken. Als er informatie niet openbaar wordt gemaakt of wordt geanonimiseerd dan laten wij u dit altijd weten.

Woo-verzoek indienen

De beslissing op uw Woo-verzoek wordt binnen vier weken verzonden, lukt dit niet door de omvang of de gecompliceerdheid van het verzoek, dan kan deze termijn met twee weken worden verlengd.

Eerder ingediende Woo-verzoeken

Woo-verzoeken en openbaar gemaakte documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid van de eerder ingediende Woo-verzoeken of de openbaar gemaakte documenten? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Informatie-contactpersoon via 0597 617555 of mailen naar info@pekela.nl.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.