Fout telling verkiezingen melden

Vermoedens over fouten bij het tellen van de stemmen bij de verkiezingen kunnen gemeld worden.

Melding aan centraal stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023

Meldingen kunnen vanaf donderdag 23 november 09 uur tot woensdag 29 november 2023, 10.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt van de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau. Hieronder leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.

Melding doen

Voorwaarden

Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Dat kan vanaf donderdag 23 november 09.00 uur met een formulier op deze pagina. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden. Een melding over mogelijke (op)telfouten moet aan een aantal eisen voldoen om in behandeling genomen te worden door het centraal stembureau.
Het gaat om de volgende eisen:

  • Meldingen moeten voor woensdag 28 november 2023 10.00 uur in bezit zijn van het centraal stembureau.
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen in het proces-verbaal of het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een stembureau dat te laat openging of waar onvoldoende stembiljetten waren.
  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat, over welke gemeente en of welk stembureau het gaat en wat de fout precies is.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.” Of: "Mijn buurman zegt dat hij heeft gestemd op kandidaat X en die stem is niet terug te vinden."
  • Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. Dat kan met onderstaand formulier. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden.
  • Een melding mag anoniem worden gedaan. Naam en contactgegevens zijn niet verplicht. Wilt u anoniem melden, dan kan het centraal stembureau geen contact met u opnemen om de melding te verduidelijken mocht dat nodig zijn.