Bruggen

Hier vindt u alle informatie over het project bruggen Pekelder Hoofddiep

 • Wil jij ook meepraten over de toekomst van Pekela?

  08 november 2023

  Vanavond (woensdag 8 november) beginnen de bijeenkomsten, waarin de inwoners van Pekela kunnen meepraten over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep.

 • Standpunten provincie en Waterschap bevaarbaarheid Pekelder Hoofddiep ontvangen

  28 februari 2023

  De gemeente Pekela heeft van de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's een standpunt ontvangen betreft de bevaarbaarheid van het Pekelder Hoofddiep. De gemeente vroeg, mede na opdracht van de gemeenteraad, de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's om een standpunt over het wel of niet bevaarbaar moeten houden van het Pekelder Hoofddiep. Dit naar aanleiding van het komende participatietraject voor het programma Bruggen.

 • Voortgangsrapportages bruggen

  01 augustus 2023

  Op deze pagina vindt u de voortgangsrapportages naar de gemeenteraad over het programma bruggen in Pekela.

 • Groenonderhoud in en rondom het Pekelder Hoofddiep

  06 september 2022

  Wij ontvangen veel vragen van inwoners over het onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en daar rondom. Het beheer in het water van het Pekelder Hoofddiep valt onder de werkzaamheden van het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het water. De gemeente gaat met het Waterschap in overleg om de onderhoudswerkzaakheden in het Pekelder Hoofddiep weer op te pakken.

 • Chroom-6 aangetroffen in verflagen bruggen

  07 oktober 2022

  Vanuit het programma bruggen worden de bruggen technisch nader onderzocht. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de verflagen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen waaronder chroom-6. Het onderzoek stelt vast dat er chroom-6 is aangetroffen. Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s.

 • Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

  24 mei 2022

  Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

 • Informatieve avonden over bruggen

  15 juni 2022

  Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

 • Opiniërend debat gemeenteraad over bruggen

  21 juni 2022

  Op dinsdag 21 juni houdt de gemeenteraad een opiniërend debat over de bruggen in Pekela. De basis van het debat is het eerder genomen raadsbesluit waar besloten is om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. Er zijn niet voldoende financiële middelen om alle 34 bruggen te onderhouden, renoveren of te vervangen. De gemeenteraad heeft daarom een budget vrijgegeven voor de kosten van (toekomstig) onderhoud, renovatie of vervanging. Dit budget biedt ruimte om circa 13 bruggen te behouden. Welke 13 bruggen dat op termijn zijn, wordt mede besloten na participatie met inwoners.