Bruggen

Hier vindt u alle informatie over het project bruggen Pekelder Hoofddiep

 • Voortgangsrapportages bruggen

  22 december 2022

  Op deze pagina vindt u de voortgangsrapportages naar de gemeenteraad over het programma bruggen in Pekela.

 • Groenonderhoud in en rondom het Pekelder Hoofddiep

  06 september 2022

  Wij ontvangen veel vragen van inwoners over het onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en daar rondom. Het beheer in het water van het Pekelder Hoofddiep valt onder de werkzaamheden van het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het water. De gemeente gaat met het Waterschap in overleg om de onderhoudswerkzaakheden in het Pekelder Hoofddiep weer op te pakken.

 • Chroom-6 aangetroffen in verflagen bruggen

  07 oktober 2022

  Vanuit het programma bruggen worden de bruggen technisch nader onderzocht. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de verflagen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen waaronder chroom-6. Het onderzoek stelt vast dat er chroom-6 is aangetroffen. Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s.

 • Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

  24 mei 2022

  Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

 • Informatieve avonden over bruggen

  15 juni 2022

  Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

 • Opiniërend debat gemeenteraad over bruggen

  21 juni 2022

  Op dinsdag 21 juni houdt de gemeenteraad een opiniërend debat over de bruggen in Pekela. De basis van het debat is het eerder genomen raadsbesluit waar besloten is om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. Er zijn niet voldoende financiële middelen om alle 34 bruggen te onderhouden, renoveren of te vervangen. De gemeenteraad heeft daarom een budget vrijgegeven voor de kosten van (toekomstig) onderhoud, renovatie of vervanging. Dit budget biedt ruimte om circa 13 bruggen te behouden. Welke 13 bruggen dat op termijn zijn, wordt mede besloten na participatie met inwoners.

 • Pekelder bruggen vergen groot onderhoud

  04 november 2021

  De bruggen in Pekela zijn toe aan groot onderhoud. Er is een grondige inspectie uitgevoerd nadat er eerder dit jaar een drietal bruggen niet meer kon worden bediend doordat deze of technisch defect zijn of het vanuit veiligheid niet verantwoord is om deze te bedienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd na te denken over de wijze van onderhoud voor de toekomst en de daar bijhorende kosten. Het voorstel van het college is om het aantal bruggen terug te brengen van 34 naar circa 13 bruggen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 14 december 2021 door de gemeenteraad besproken.