Standpunten provincie en Waterschap bevaarbaarheid Pekelder Hoofddiep ontvangen

De gemeente Pekela heeft van de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's een standpunt ontvangen betreft de bevaarbaarheid van het Pekelder Hoofddiep. De gemeente vroeg, mede na opdracht van de gemeenteraad, de provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's om een standpunt over het wel of niet bevaarbaar moeten houden van het Pekelder Hoofddiep. Dit naar aanleiding van het komende participatietraject voor het programma Bruggen.

Reactie van de gemeente nadat alle informatie binnen is

Zodra er ook een advies over mogelijke planschade van een externe deskundige ligt, komt het college van burgemeester en wethouders met een reactie.

De brieven van de provincie Groningen en het Waterschap Hunze & Aa's zijn hieronder te lezen

Brief provincie Groningen

Brief Waterschap Hunze en Aa's