Prestatieafspraken 2024 ondertekend

Op maandag 11 december 2023 hebben de gemeente Pekela, woningcorporatie Acantus en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) een handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2024. Dit deden zij in de Buurtwoning in Nieuwe Pekela. Jaarlijks worden met de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente.

Een aantal afspraken uitgelicht:

  • We werken samen aan vernieuwing en verbetering van de woningvoorraad. Het aantal sociale huurwoningen neemt niet af in de komende jaren. Er wordt gestart met de bouw van 91 nieuwbouwwoningen, 27 woningen worden gesloopt en er wordt gestart met de verduurzaming van 297 woningen. We streven bij verduurzaming naar energielabel A.
  • We gaan intensief met elkaar samenwerken vanuit de nieuwe buurtwoning in Nieuwe Pekela.
  • We gaan door met de gezamenlijke wijkrondes. Hiermee werken we samen aan schoon, heel en veilige wijken. Op bewonersinitatief plaatsen we tijdens de wijkronde minimaal 3 proatbankjes.
  • Minimaal 70% van de vrijkomende woningen gaat naar reguliere woningzoekenden. Maximaal 30% van de vrijkomende huurwoningen gaat naar aandachtsgroepen.

Buurtwoning Pekela

Elke maandag- en donderdagochtend zijn medewerkers van De Badde en Acantus aanwezig in de Buurtwoning. Voor een praatje, vragen of gewoon een kopje koffie. Buurtwoning Pekela is gevestigd aan de Berkenlaan 21 in Nieuwe Pekela.

De prestatieafspraken inzien? Dat kan hier