Pekela start pilot Buurtgezinnen 

De gemeente Pekela start vanaf 1 september 2023 met een pilot Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een preventief initiatief in het jeugddomein. Uit onderzoek blijkt dat sociale steun één van de belangrijkste beschermende factoren is voor kinderen en ouders in moeilijke omstandigheden. Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Het steungezin ontlast ouders en biedt extra aandacht en liefde aan de kinderen.

Opvoeden doen we samen  

Buurtgezinnen is gericht op preventie en probeert te voorkomen dat problemen binnen gezinnen uit de hand lopen en zwaardere hulp (of in het ergste geval uithuisplaatsing) nodig is. Opgroeiende kinderen zijn gebaat bij continuïteit. Daarom streeft Buurtgezinnen naar langdurige relaties tussen gezinnen. Het motto is: opvoeden doen we samen: Bouwen aan een samenleving waar het niet meer ‘Ieder-voor-zich' is, maar ‘We-helpen-elkaar'.  

Wethouder Jeugd, Ellen van Klaveren: “Met de inzet van Buurtgezinnen proberen we het netwerk van kwetsbare ouders en kinderen uit te breiden. Met Buurtgezinnen kunnen deze gezinnen worden ontlast en is de ondersteuning dichtbij het gezin.”   

Ondersteuning  

De ondersteuning van het steungezin is afgestemd op de behoefte van het vraaggezin. Zo kan de ondersteuning bestaan uit opvang van een kind voor een vaste middag in de week, af en toe logeren, meegaan naar voetballen en ouderavonden etc. De achtergrond van steungezinnen is gevarieerd. Het zijn zowel jonge gezinnen met kinderen als gezinnen waarvan de kinderen al uit huis zijn, die de rol van opa en oma voor de kinderen vervullen. Maar ook kunnen senioren een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en mee blijven doen.  

Pilot  

Na 1 jaar pilot Buurtgezinnen volgt een tussenevaluatie. Bevalt het nog steeds voor alle partijen, dan wordt de pilot verlengd met nog een jaar. 

Aanmelden voor Buurtgezinnen 

Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen een handje helpen. Door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden die jou kan ondersteunen. Aanmelden kan via www.buurtgezinnen.nl. Wil je meer informatie? Neem dan contact op Marije Drok Haak, Coördinator Buurtgezinnen via 06-22630965.