Pekela op weg naar Rookvrije Generatie

Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Pekela sluit aan bij het doel voor een Rookvrije Generatie in 2035 door de omgeving waarin kinderen zijn rook vrij te maken (zo rookvrij mogelijk te maken). Ook de Pekelder huisartsen sluiten zich aan. Zij stimuleren en begeleiden rokers actief om te stoppen.

Zien roken, doet roken

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. 
Een rookvrij (sport)terrein draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ en een gezonde sportomgeving voor iedereen. In Pekela doen MFC De Binding, Sporthal De Spil en v.v. Noordster als eersten mee om hun terrein rookvrij te maken. Ze maken afspraken met rokers om niet te roken tijdens trainingen en wedstrijden en als er gerookt wordt, dit uit het zicht van de jongeren te doen.

Ellen van Klaveren (wethouder gezondheid): “We gunnen elk kind en elke jongere een gezonde toekomst. Sporten en roken passen niet goed samen. Daarom juichen we toe dat de plekken waar jeugdigen actief zijn, rookvrij worden gemaakt. Hoe mooi zou het zijn wanneer kinderen niet in de verleiding komen. Juist kinderen zijn nieuwsgierig om dingen uit te proberen. Aanleren is makkelijker dan afleren. Het is bovendien niet alleen ongezond, het kost ook nog eens heel veel geld. Daar kun je andere leuke dingen van doen!”

Aantal rokers in Pekela

Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Het aantal rokers landelijk neemt af. In Pekela rookt nog steeds 22,6% van de volwassenen en van een duidelijke daling is nog nauwelijks sprake. Onder jongeren (klas 4 voortgezet onderwijs) rookte 22,4% in 2021. Zorgelijk is ook dat in Pekela 1 op de 5 vrouwen door blijft roken tijdens de zwangerschap.

Stopbegeleiding door Pekelder huisartsen

Oktober is de bekendste maand waarin veel mensen – in het kader van Stoptober – minimaal 28 dagen de sigaret laten liggen. De huisartsen in Pekela stimuleren inwoners actief om te stoppen met roken. Ze wijzen op het materiaal van de Stoptober website, maar begeleiden ook vanuit de praktijk. Iedereen die overweegt te stoppen kan dit aangeven bij de huisarts.

Rookvrije Generatie

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Langdurige aandacht voor Rookvrije Generatie

Ook na Stoptober blijft in Pekela aandacht voor de Rookvrije Generatie. Met scholen, sportverenigingen en ondernemers is overleg om de omgeving waarin kinderen zich begeven zo rookvrij mogelijk te maken.
Zie ook deze video: https://youtu.be/BEUOWx7IPac